Winst Rodamco steeg netto 7,5 pct

Het Rotterdamse vastgoedfonds Rodamco heeft over de op 30 november geëindigde periode van negen maanden een netto winst geboekt van 343 miljoen gulden.

Dat is 7,5 procent meer dan de 319 miljoen gulden uit de eerste negen maanden van het boekjaar 1992/1993. Van de netto winst is bijna 7 miljoen gulden toe te schrijven aan de in november onderhands geëmitteerde 3 miljoen aandelen in november. Dit komt omdat het in de emissieprijs begrepen bedrag aan 'opgelopen winst per aandeel' sinds de aanvang van het op 1 maart 1993 begonnen boekjaar wordt verantwoord via de winst- en verliesrekening.

Ondanks een toename van het aantal uitstaande aandelen met 9 procent, kwam de netto winst per aandeel in de verslagperiode slechts 1,25 procent lager uit op 2,37 gulden. Dit moet worden vergeleken met 2,40 gulden over dezelfde periode van negen maanden een jaar eerder.

Netto winst en herwaarderingsresultaten bedroegen samen 175 miljoen gulden positief. In de eerste negen maanden van het voorgaande boekjaar was die uitkomst 414 miljoen gulden negatief. Netto winst, herwaarderingsresultaten en overige vermogensmutaties deden het totale resultaat uitkomen op 172 miljoen gulden.

Het eigen vermogen van Rodamco steeg met 307 miljoen tot 7.589 miljoen gulden. Per aandeel nam het eigen vermogen (de intrinsieke waarde) toe van 51,20 gulden (per 1 maart 1993, gecorrigeerd voor dividenduitkering) tot 52,39 gulden. Dit komt neer op een stijging van 2,3 procent en staat tegenover een daling van 5,2 procent in de periode van 1 maart tot en met 30 november 1992.

De directie handhaaft de eerder uitgesproken verwachtingen ten aanzien van de resultaten voor het boekjaar 1993/1994 als geheel. Samengevat komen deze neer op een vrijwel onveranderde netto winst en dividend per aandeel ten opzichte van het voorgaande boekjaar en op “sterk minder negatieve herwaarderingsresultaten onroerend goed.” De totale beleggingsresultaten zullen volgens de directie gunstig worden beïnvloed door “een substantieel positieve bijdrage uit het Verenigd Koninkrijk.” Ook meent Rodamco dat de verwachting is gerechtvaardigd dat, met betrekking tot het dividend, aandeelhouders opnieuw zullen kunnen kiezen voort een belastingvrije uitkering in aandelen.