Veel vuurwerk knalt te hard of te snel

ROTTERDAM, 6 DEC. Dertig procent van 160 door de Keuringsdienst van Waren onderzochte partijen vuurwerk voldoet niet aan de veiligheidseisen. Het vuurwerk knalt te hard, te snel of te langzaam. De partijen sier- en knalvuurwerk zijn onderzocht bij zeven grote importeurs en verschillende groothandels in Nederland. Het gaat om vuurwerk dat eind deze maand op de markt komt.

Bij een soortgelijk onderzoek vorig jaar bleek dat veertig procent van de onderzochte partijen gebreken vertoonde. Toch betekent de uitslag van het nu gehouden onderzoek een verslechtering, omdat de veiligheidsregels inmiddels soepeler zijn. Twee weken geleden heeft het ministerie van WVC nieuwe, minder strenge regels opgesteld. Vuurwerk mag voortaan harder knallen: de geluidsnorm is verruimd van 150 naar 153 dB(A) op twee meter. Ter vergelijking: een opstijgend straalvliegtuig produceert op honderd meter afstand een geluid van 125 dB(A).

Het verhogen van de geluidsgrens moet illegaal vuurwerk terugdringen. Het gaat vooral om de populaire strijkers, die 160 dB(A) of harder halen waardoor de kans op gehoorbeschadiging groot is.

Ook loopt WVC met de nieuwe veiligheidsregels vooruit op toekomstige Europese normen. “Het Europees Normen Comité werkt aan normen waaraan vuurwerk in de Europese Unie moet voldoen”, aldus F. de Jong, beleidsmedewerker van het ministerie. “Omdat het ernaar uitziet dat die soepeler zullen zijn dan de Nederlandse regels, heeft WVC alvast besloten de Nederlandse normen aan te passen.”

De Keuringsdienst van Waren keurt het verhogen van de geluidsgrens af. “WVC zwicht onder internationale druk. Vooral Frankrijk en Duitsland willen hardere knallen”, meent A. van Dop, coördinator buitendienst van de Keuringsdienst.

Niet bekend

“Als de meetafstand wordt vergroot, kunnen de normen nog soepeler worden dan de nieuwe richtlijnen van WVC”, constateert prof.dr. G.F. Smoorenburg, hoofd afdeling waarneming zintuigfysiologie van TNO. “Een rotje op acht meter afstand klinkt zachter dan een rotje op twee meter.”

De voorzitter van de Federatie Vuurwerk Nederland, W.J. Broekhoff, noemt de nieuwe WVC-normen een verbetering. Hij denkt dat het ervoor zal zorgen dat het harder knallende illegale vuurwerk minder wordt gekocht. De uitkomst van het onderzoek van de Keuringsdienst naar onveilig vuurwerk noemt hij overdreven. “Een beetje sensatiezucht. De Keuringsdienst weet van te voren waar ze gebreken kunnen verwachten. Daar gaan ze zoeken.”

T. Terpstra van de Stichting Consument en Veiligheid, verwacht niet dat ruimere regels het gebruik van illegaal vuurwerk tegengaan. Volgens haar zal het illegaal vuurwerk populair blijven, omdat “er altijd mensen blijven die harder willen knallen dan is toegestaan”. “Er wordt op grote schaal illegaal vuurwerk ingevoerd. Dat grenst aan criminaliteit. Dat is niet tegen te houden door een geluidsgrens te verhogen. Daar zijn strengere Europese regels voor nodig.”