Universiteit wil beurs voor aio's

AMSTERDAM, 6 DEC. De Universiteit van Amsterdam wil jonge wetenschappers in opleiding (aio's) voortaan een beurs geven in plaats van een salaris.

De universiteit hoopt zo het bedrag aan wachtgeld te beperken dat ze moet betalen aan werkloze aio's. Door promovendi te beschouwen als studenten met een beurs, en niet als personeelsleden, zou de universiteit de plicht ontlopen hun wachtgeld te betalen als ze na hun promotie geen baan vinden. Als proef wil de universiteit in januari beginnen bij de faculteit der politieke en sociaal-culturele wetenschappen. Een woordvoerder van de universiteit onderstreept dat nog geen definitief besluit is genomen omdat wordt gestudeerd op de “juridische en belastingtechnische haken en ogen” van het plan. Het snel oplopende bedrag aan wachtgeld voor aio's is een forse tegenvalleer voor vrijwel alle universiteiten, die enkele jaren geleden met minister Ritzen (onderwijs) afspraken dat zij zelf verantwoordelijk zouden worden voor het betalen van wachtgeld aan werkloze personeelsleden. Door de verslechterende economische situatie zijn nu de meeste aio's een jaar na hun promotie nog werkloos. De UvA verwacht komend jaar ongeveer zes miljoen gulden te moeten betalen aan wachtgeld voor de jonge wetenschappers.