Soekarno nog steeds kansrijk

JAKARTA, 6 DEC. Het buitengewone congres van de Democratische Partij van Indonesie (PDI), dat sinds donderdag vergadert in Surabaya om een nieuwe voorzitter te kiezen, dreigde vandaag vast te lopen op een procedurekwestie. Hoewel een overweldigende meerderheid van de afgevaardigden zich heeft uitgesproken voor Megawati Soekarnoputri Kiemas, de oudste dochter van wijlen president Soekarno, kreeg het plenum vanmiddag geen kans om deze stemverhouding te verzilveren.

De PDI is de kleinste, maar tevens radicaalste van de drie partijen die een legaal bestaan leiden in Indonesië. De welbespraakte en populaire Megawati (46), die door haar volgelingen liefkozend 'Mega' wordt genoemd, leek gisteren verzekerd van het voorzitterschap, maar haar verkiezing wordt geblokkeerd door partijbonzen die de besluitvormng rekken om een zetel te kunnen veroveren in het nieuwe bestuur.

Het huidige overgangsbestuur van de PDI, dat eerder dit jaar de partijteugels in handen kreeg nadat minister van binnenlandse zaken Yogie S. Memed de herverkiezing van voorzitter Soerjadi ongeldig had verklaard, heeft dagenlang geprobeerd om een plenaire stemming over het voorzitterschap te vermijden en de beslissing toe te vertrouwen aan een kiescommissie. Die manoeuvre was kennelijk bedoeld om Megawati de pas af te snijden, maar werd door het congres met een opvallend vertoon van democratische gezindheid geblokkeerd.

Zaterdag maakten de delegaties gebruik van de plenaire algemene beschouwingen om een stemverklaring af te leggen en toen bleek dat liefst 256 van de 303 regionale afdelingen de kandidatuur van Megawati steunen. Haar tegenstrever, het parlementslid Budi Hardjono, die wordt beschouwd als regeringskandidaat, kreeg maar 33 afdelingen achter zich. Mega, die het woord voerde namens afdeling Jakarta-Zuid, zei niets over haar kandidatuur maar riep het congres op om “uit te komen voor wat er in uw hart leeft”. Ze noemde een plenaire stemming de beste manier om zulks te doen en werd beloond met een donderende ovatie.

Die middag bracht minister Yogie verslag uit over de voortgang van het PDI-congres bij president Soeharto. Na het onderhoud verklaarde hij dat de regering geen bezwaar had tegen een plenaire stemming noch tegen de verkiezing van Megawati. Toen Yogie donderdag het congres opende, had hij een stemming nog in strijd genoemd met de Indonesische consensusdemocratie. Gisteren werden de congresgangers opgedeeld in drie commissies. Toen het overgangsbestuur poogde zijn voorzitter, Latief Pudjosakti, de leiding te geven over de organisatiecommissie, die zou beslissen over de verkiezingsprocedure, brak een storm van protest los, omdat Latief zich eerder had uitgesproken voor een kiescollege. Het voorstel werd ijlings ingetrokken.

Waarnemers schatten Mega's kansen nog steeds hoog in, maar het voorzitterschap kan aan haar neus voorbijgaan, als het congres vannacht om twaalf uur nog niet is afgesloten. Want dan verloopt de vergunning en de politie van Surabaya lijkt niet van zins deze te verlengen. Mocht het congres sluiten zonder nieuwe voorzitter, dan blijft het overgangsbestuur aan en is de race weer open.

    • Dirk Vlasblom