President van Surinaamse Bank ontslagen

PARAMARIBO, 6 DEC. De Surinaamse regering heeft besloten H. Goedschalk, de president van de Centrale Bank, te ontslaan. De beslissing is genomen nadat Goedschalk vrijdag op eigen gezag zijn werk had hervat.

De bankpresident was met verlof gedurende het onderzoek naar zijn betrokkenheid in de zogeheten smeergeld-affaire. Hij zou met de eigenmachtige hervatting van zijn werk een bepaling van de regering hebben geschonden dat hij zijn werkzaamheden pas na toestemming mocht hervatten.

Goedschalk raakte in opspraak toen in augustus bekend werd dat de Nederlandse bedrijven Begro-Wagenaar en Insulair in 1991 bij een order van 35 miljoen aan levensmiddelen zes miljoen gulden smeergeld betaalde aan Surinaamse leiders. In de bankbescheiden van de Nederlandes verdachten in deze affaire duikt de bankpresident op onder de codenaam WEKKER. Goedschalk zou een vierde deel van het smeergeld hebben ontvangen voor het regelen van een cruciaal krediet bij ABN-AMRO voor de import van de goederen.

Officier van Justitie R. de Freitas, die was belast met het onderzoek, werd in november van zijn functie ontheven toen hij meldde dat er verdachten waren in de smeergeldzaak. Procureur-generaal C. de Randamie had dat even tevoren ontkend. In het rapport van De Freitas ontbrak de naam van Goedschalk.

Vrijdag werd Goedschalk bij zijn verschijning op de bank warm ontvangen. Het bankpersoneel legde in augustus het werk al neer toen hij met verlof werd gestuurd in verband met het onderzoek naar de smeergeldaffaire en staakte begin november opnieuw toen de raad van commissarissen de regering adviseerde Goedschalk te ontslaan. De regering nam toen geen beslissing.

Voor de verzamelde employés hield Goedschalk een toespraak, waarin hij zei zich op grond van de bankwet van 1956 “niet langer te kunnen onttrekken aan zijn verantwoordelijkheden als president”. Zijn verlof zou geheel vrijwillig geweest zijn. De raad van commissarissen heeft hij per brief laten weten zijn werkzaamheden formeel sedert 15 november te hebben hervat. In zijn toespraak verklaarde Goedschalk dat de raad van commissarissen hem had geprobeerd af te kopen. Zijn contract loopt nog een jaar. Goedschalk zei verder zich te verzetten tegen 'politisering' van de bank, die onder zijn leiding onafhankelijk van de regering moest werken aan de ontwikkeling van Suriname.

Intussen is aan Goedschalk per deurwaarder bericht gezonden dat hij niet op de bank mag verschijnen. De veiligheidsagenten zonden vrijdag de deurwaarder weg. Toen hij probeerde het stuk af te geven aan Goedschalks woning, wilde niemand het daar accepteren. Hij heeft het tenslotte in de brievenbus van de woning gedeponeerd.