Onbekende schenkt Heino collectie onder voorbehoud

HEINO, 6 DEC. Als de nieuwbouw bij Kasteel Het Nijenhuis in Heino doorgaat, kan de Hannema-de Stuers Fundatie haar kunstcollectie uitbreiden met een schenking van een groot aantal schilderijen, tekeningen, prenten en sculpturen uit particulier bezit. De verzameling omvat enige honderden werken van vooral Nederlandse kunstenaars uit de periode 1970 tot nu.

Het museum krijgt de kunstwerken voorlopig in bruikleen. Is de uitbreiding in 1977 een feit, dan krijgt de Hannema-de Stuers Fundatie de collectie in haar bezit.

Op 22 december besluiten Provinciale Staten van Overijssel of en 3,75 miljoen gulden wordt besteed aan extra expositieruimte. Maar ook als het besluit positief uitvalt, is het de vraag of de nieuwbouw er snel komt. Tegen het project bestaat nogal wat weerstand van degenen die vinden dat de omgeving van het kasteel wordt aangetast.

Met de schenking aan de Fundatie kan het beleid worden voortgezet van grondlegger Hannema. De aanwinsten zijn 'veelzijdig en avontuurlijk' volgens het museum, met zowel aandacht voor expressionistische als figuratieve kunst.

Evenals bij Hannema vormde 'het visuele genoegen' de basis voor deze verzameling.

De naam van de gever en de waarde van de schenking wil het museum niet bekend maken.