Nu 3.160 Nederlanders in voormalig Joegoslavië

Met de uitzending van het versterkte bataljon van de Luchtmobiele brigade komt het totale aantal Nederlandse militairen in en rond het voormalige Joegoslavië op 3.160 mannen en vrouwen.

De landmacht levert 480 militairen van de verbindingstroepen, die een taak hebben bij de verschillende bataljons van de VN-troepenmacht (UNPROFOR) in Servië, Kroatië en Bosnië.

Daarnaast werken 428 militairen in Bosnië bij het Belgisch-Nederlandse transportbataljon, dat vanuit het hoofdkwartier Busovaca humanitaire transporten regelt. Op het hoofdkwartier van de VN in Zagreb werken 65 militairen, de Koninklijke Marechaussee levert 25 militairen en verder heeft Nederland nog 34 militairen afgevaardigd voor missies van de militaire waarnemerseenheid van de VN. In Split werken 21 militairen op een kleine logistieke basis.

In januari wordt een begin gemaakt met de stationering van 1.100 man van de Luchtmobiele Brigade. Het gaat om een bataljon lichte infanterie dat pantserbescherming krijgt, aangevuld met genie-eenheden en medische en logistieke eenheden. Zij gaan de 'veilige gebieden' Zepa en Srebrenica in Bosnië beveiligen en toezien op de doortocht van humanitaire transporten.

De Luchtmacht heeft 360 mannen en vrouwen uitgestuurd, van wie het overgrote deel wordt ingezet voor de NAVO-operatie 'Deny Flight' in Villafranca in Italië. Twaalf F16's controleren het luchtruim boven Bosnië, zes toestellen kunnen worden ingezet voor luchtsteun aan VN-troepen die in Bosnië opereren. Van de achttien toestellen staan er vier standby in Leeuwarden.

De Marine heeft drie schepen die voor de kust van het voormalige Joegoslavië bij toerbeurt opereren om toe te zien op het handelsembargo (operatie 'Sharp Guard'): het bevoorradingsschip Zuiderkruis (200 mannen en vrouwen), het fregat Abraham Crijnssen (180 opvarenden) en het fregat Philips van Almonde (180 opvarenden). Daarnaast opereren twee Orion P3C verkenningsvliegtuigen vanaf de basis Sigonella in Sicilië voor de handhaving van het embargo (44 personeelsleden).