Luchtmobiele brigade naar Oost-Bosnië

DEN HAAG, 6 DEC. Het versterkte bataljon van de luchtmobiele brigade (1.100 man) zal in januari uitgestuurd worden naar de 'veilige gebieden' Zepa en Sebrenica in Oost Bosnië. Een verkenningsmissie van de brigade onderzoekt op dit moment welke medische en logistieke faciliteiten er in Bosnië zijn voor de Nederlandse militairen.

Dat schrijft minister A. ter Beek in een brief aan de Tweede Kamer. In januari zullen de 1.100 man vertrekken om de twee enclaves te beschermen en toe te zien op de veilige doorgang van humanitaire transporten in Bosnië. Volgens Defensie zal de verkenningsmissie ook nagaan of de uitrusting van het Nederlandse bataljon voldoende is.

Eerder had de belangenvereniging van officieren NOV gezegd dat zij zich grote zorgen maakt over de veiligheid van het Nederlandse bataljon. Zij meent dat bewapening en geoefendheid tekortschieten. De officieren hadden liever gezien dat Nederland een pantser-infanteriebataljon naar Bosnië had gestuurd. Omdat daar voornamelijk diensplichtigen werken moest Ter Beek, volgens de officieren, wel kiezen voor een veel lichtere eenheid met beroepskrachten, die uitzending niet kunnen weigeren.

De commandant van de brigade, brigade-generaal J. W. Brinkman, acht zijn bataljon wel degelijk in staat om in Bosnië effectief op te treden “Als het de milities daar maar duidelijk is dat wij korte metten maken met diegene die ons durft aan te vallen”, aldus Brinkman. Ter Beek schrijft dat hij samen met de UNPROFOR-commandant generaal Briquemont van oordeel is dat het bataljon zijn opdracht “goed en verantwoord” kan vervullen.

De militaire situatie in Srebrenica en Zepa omschrijft Ter Beek als betrekkelijk rustig. In Srebrenica bevinden zich meer dan vijftigduizend mensen, onder wie ruim twintigduizend vluchtelingen, en in Zepa twaalfduizend, van wie er achtduizend gevlucht zijn. In beide 'veilige gebieden' bestaat de bevolking voor tweederde uit Moslims en voor eenuit Serviërs en Kroaten. Beide enclaves worden omsingeld door Bosnisch-Servische strijdkrachten.