Demonstratie tijdens debat; Meerderheid in Kamer voor Betuwelijn

DEN HAAG, 6 DEC. Een Kamermeerderheid van CDA en PvdA stemt in met de bovengrondse aanleg van de Betuwespoorlijn. Dit bleek vandaag in een vergadering van de Tweede-Kamercommissie voor verkeer en waterstaat. Om twaalf uur werd het debat enige tijd geschorst wegens een demonstratie met pamfletten op de publieke tribune.

De instemming van de regeringspartijen is niet onvoorwaardelijk. CDA-woordvoerder G. Leers benadrukte dat de private financiering rond moet komen en dat de aansluiting aan Duitse zijde is geregeld. “Mocht de private financiering niet lukken dan zul je dus de aanleg van de Betuwelijn moeten heroverwegen”, aldus Leers.

Hij zei veel vertrouwen te hebben in de belangstelling van private financiers. Daarom achtte hij het verantwoord het potje van 750 miljoen gulden dat het kabinet had gereserveerd voor het geval de private financiering tegenvalt reeds grotendeels te gebruiken - namelijk 525 miljoen - om tegemoet te komen aan de wensen van de Kamer om de overlast voor omwonenden te beperken. “Met het schrappen van deze reserve wordt de mede-verantwoordelijkheid van de private sector voor het succes van de lijn onderstreept.” Het kabinet rekent op 1,5 miljard gulden van particuliere beleggers.

Leers was zeer kritisch jegens de provincie Gelderland en de Gelderse gemeenten langs het tracé, die hebben gedreigd met een lawine aan beroepsprocedures om de aanleg van de lijn ten minste te vertragen. Hij noemde deze houding “een ernstige vorm van bestuurlijk nihilisme”.

CDA en PvdA drongen er bij minister Maij-Weggen op aan onmiddellijk te beginnen met onderzoek naar aanleg van een zijtak van de Betuwelijn via Oldenzaal naar het Duitse Bentheim.

Van de wensenlijst die de coalitiefracties twee weken geleden in het eerste deel van het debat hadden ingediend is driekwart gehonoreerd door het kabinet. Daarmee komen de geraamde kosten van aanleg van de goederenspoorlijn van de Maasvlakte naar Duitsland op ruim 7,1 miljard gulden.

Het is volgens een voorlichter van de Tweede Kamer in de nieuwe vergaderzaal nog niet eerder voorgekomen dat een vergadering werd geschorst wegens een demonstratie op de publieke tribune. Het debat werd door ruim vierhonderd toehoorders bijgewoond, van wie de helft in aparte zalen moest plaatsnemen om het debat via het interne videocircuit te volgen.

Pag.3: