De Vries wekt woede in de havens

ROTTERDAM, 6 DEC. Minister De Vries van sociale zaken en werkgelegenheid heeft de woede van de werkgevers en de vakbonden in de Rotterdamse en Amsterdamse havens gewekt. De bewindsman verklaarde dit weekeinde dat ook de havens niet meer met voorrang oudere werknemers mogen laten afvloeien.

Het kabinet besloot afgelopen vrijdag de ouderenrichtlijn per 1 januari af te schaffen. Door deze richtlijn kunnen bedrijven bij collectief ontslag oudere werknemers met voorrang op straat zetten. Vervoersbonden en werkgevers wijzen er echter op dat in de havens een vrijwillige vertrekregeling voor ouderen is overeengekomen. Bovendien zou De Vries al vanaf augustus van de plannen in de havens op de hoogte zijn. “De minister mag daarom niet het akkoord alsnog afwijzen”, aldus directeur L. Jansen van de werkgeversvereniging SVZ.

Twee weken geleden sloten de vakbonden en de werkgevers in de havens een sociaal plan, waarin het vertrek van 1.600 werknemers van 55 jaar en ouder wordt geregeld. De bedrijfsvereniging laat deze groep wel in aanmerking komen voor een WW-uitkering, die 70 procent van het laatstverdiende loon bedraagt. De werkgevers vullen deze uitkering vervolgens tot 80 of 85 procent aan. Het Regionaal Bureau voor de Arbeidsvoorziening, die normaal de ontslagaanvraag moet toetsen en goedkeuren, is niet geraadpleegd omdat vakbonden en werkgevers zelf tot overeenstemming met de bedrijfsvereniging kwamen. In het bestuur van de bedrijfsvereniging zitten vertegenwoordigers van bonden en werkgevers.

De Vries heeft kanttekeningen bij een dergelijke constructie geplaatst. Hij wil de Sociale Verzekeringsraad (SVR) op korte termijn vragen te onderzoeken of bij een vrijwillige vertrekregeling wel gebruik van WW-gelden mag worden gemaakt. De vakbonden en de werkgevers eisen van de bewindsman snel duidelijkheid. Beide partijen sluiten acties niet uit als de minister het sociaal plan van de hand wijst. Dit akkoord kwam na een periode van anderhalf jaar moeizaam onderhandelen tot stand.

De Tweede Kamer gaat in meerderheid akkoord met het besluit van het kabinet. Werkgevers en werknemers vroegen enkele weken geleden de ouderenrichtlijn voorlopig nog te handhaven. Zij wezen op de slechte economische omstandigheden en het ontbreken van een ouderenbeleid in de bedrijven. Daarentegen heeft het kabinet onder meer op het discriminerende karakter van de regeling gewezen. Minister De Vries wil dat bij saneringen de ontslagen werknemers “een afspiegeling van de maatschappij” vormen.