Zojuist verschenen

Miscellanea Gentiana. Een bundel opstellen aangeboden aan J.J.M. van Gent bij zijn afscheid als bibliothecaris der Rijkuniversiteit Leiden

DOOR C. BERKVENSSTEVELINCK EN A.TH. BOUWMAN (RED.)

318 blz., E.J. Brill, ƒ 62,50

Het bedrijfsleven neemt afscheid met gouden horloges, functionarissen bij de universiteit krijgen een in het geheim voorbereide feestbundel. Dergelijke verzamelingen uit een beperkt vakgebied zijn doorgaans alleen besteed aan het feestvarken en de auteurs zelf. Maar altijd zijn er wel een paar bijdragen die een veelzijdiger publiek verdienen. Dat is ook hier het geval. Zuiver bibliografische artikelen wisselen af met onderwerpen over het bibliotheekvak en de informatietechnologie.