Workaholica

P. Ressenaar, bekend als waarnemend penningmeester van de VVD, had een druk leven.

Hij had niet alleen zijn VVD en een adviesbureau, maar ook een commissariaat bij vastgoedfonds VHS. Tegelijkertijd was hij commissaris bij de grootaandeelhouder van VHS, Interforce. Daar kwam nog een commissariaat bij van het gemeentelijk Haags bouwbedrijf Habo, dat hij adviseerde aandelen VHS te kopen. Dat resulteerde in een strop voor Habo van meer dan een miljoen gulden. Behalve als commissaris trad Ressenaar ook als bemiddelaar voor Interforce op, in welke functie hij de aankoop van Verboom regelde. Verboom had een directie nodig en daarvoor was opnieuw kantoor Ressenaar uitgezocht met de bijbehorende bemiddelingsrekeningen. Ressenaar was er ook toen het Interforce niet lukte Verboom door te sluizen naar VHS. Hij verkocht Verboom aan een ander bedrijf dat 'in zekere zin tot de relatiekring van Ressenaar behoorde' en incasseerde opnieuw bemiddelingsgeld. Ressenaar is vorige week opgestapt bij de VVD. Dezer dagen bleek waarom: hij krijgt een claim van Habo en VHS aan zijn broek voor de schade die is ontstaan door vermenging van belangen. Hij treedt niet af vanwege bovenstaand relaas, dat is ontleend aan een rapport van de Ondernemingskamer van afgelopen voorjaar. Workaholics komen soms weinig toe aan lezen. (WvE)