Weer geen akkoord in EU over afval

BRUSSEL, 4 DEC. De Europese ministers van milieu zijn het gisteren opnieuw niet eens geworden over Europese regels voor de verwerking en het hergebruik van verpakkingsafval. Na een tweedaagse vergadering in Brussel besloot de voorzitter de kwestie te verdagen naar een latere datum.

Voorzitter Magda de Galan, de Belgische minister van leefmilieu, zei te verwachten dat de twaalf landen van de Europese Unie (EU) het op de volgende bijeenkomst (13 december) wel eens kunnen worden.

Het probleem met de EG-richtlijn is dat Duitsland, Denemarken en Nederland ver voorop lopen met maatregelen, gericht op het hergebruik van verpakkingsafval. De Portugezen, Grieken en Ieren doen op dit gebied juist zeer weinig. Dat maakt het bijna onmogelijk om vaste Europese normen voor recycling te bepalen. De drie noordelijke landen zouden er in hun beleid door worden geremd, terwijl sommige landen er onmogelijk aan kunnen voldoen. Het probleem wordt gecompliceerd door het feit dat Duitsland wel zeer veel verpakkingsafval ophaalt, maar niet de capaciteit heeft om het allemaal te verwerken. Dat afval wordt geëxporteerd naar andere lidstaten, die zich hier ernstig over beklagen.