Weekoverzicht

De fusie van Renault en Volvo is van de baan. De raad van commissarissen van de Zweedse autofabrikant besloten de zaak af te blazen na groeiend verzet van de Volvo-aandeelhouders.

Met de fusie zou een sterk Europees autoconcern met een omzet van 80 miljard gulden zijn gevormd, dat in staat zou zijn de concurrentie van de Japanners en de Amerikanen te weerstaan. De bezwaren in Zweden richtten zich vooral op omvang van het Franse meerderheidsbelang van 65 procent, dat Renault een te grote zeggenschap zou geven. Bovendien zou de Franse staat na privatisering van Renault een 'gouden aandeel' behouden. Het afketsen van de fusie is een drama voor Volvo-president Pehr Gyllenhammer. In de jaren tachtig was juist hij de drijvende kracht achter de Europese ronde tafel van grootindustriëlen. Hij maakte dan ook onmiddellijk zijn aftreden bekend. In een daad vol symboliek verkocht hij alle Volvo-aandelen van hemzelf en zijn familie.

Slecht nieuws uit Japan. Op de beurs van Tokio voltrok zich een mini-krach. De Nikkei-index kelderde maandag aanvankelijk met ruim 1000 punten tot onder het niveau van 16.000. Zo'n val was in tweeënhalf jaar niet voorgekomen. Oorzaak is het diepgewortelde pessimisme over de Japanse economie. Over de hele linie hebben bedrijven het afgelopen halve boekjaar slechte resultaten gemeld. De koersval was ook een signaal aan het kabinet van premier Hosokawa om snel economisch herstel af te dwingen met een grote belastingverlaging. Berichten in de media dat Hosokawa volgende week met een nieuw grootscheeps stimuleringsplan komt, bracht de Nikkei eind van de week weer boven de 17.000. De Organisatie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling, OESO, waarin de rijke industrielanden samenwerken, gooit mogelijk roet in het eten. Zij stelde haar voorspellingen opnieuw naar beneden bij. Dit jaar komt de groei volgens de OESO onder nul uit. Volgend jaar blijft de groei onder de één procent.

In Spanje mislukte het overleg over een sociaal akkoord over lonen en arbeidsvoorwaarden, toen het ultimatum van de socialistische regering aan de vakbonden afliep zonder dat overeenstemming werd bereikt. Met het eenzijdig doorzetten van economische hervormingen, met name op de arbeidsmarkt, en de aankondiging van een algemene staking in januari is het klimaat sterk gepolariseerd. En dat terwijl de werkloosheid groeit naar een Europees record van bijna een kwart van de beroepsbevolking.

De olieprijzen daalden tot 13,64 dollar per vat, het laagste niveau in vijf jaar. Oorzaken zijn: overaanbod, de zwakte in de wereldeconomie, speculaties over versoepeling van het olie-embargo van de VN tegen Irak en ruzie in de Organisatie van olieproducerende landen OPEC, over verdeling van produktiequota.

Het beste nieuws kwam er uit Brussel. De Europese Unie en de Verenigde Staten naderden elkaar dicht in hun onderhandelingen over onderlinge handelsconflicten, met name op het gebied van de landbouw. Europees commissaris sir Leon Brittan en Amerikaans handelsafgevaardigde Mickey Kantor,die deze week twee dagen beraadslaagden, ontmoeten elkaar maandag opnieuw in Brussel. Zij kunnen dan de weg vrijmaken voor een wereldhandelsakkoord, waarover in het kader van de GATT (Algemene Overeenkomst over Tarieven en Handel) in Genève tussen 116 landen wordt onderhandeld. De zogenoemde 'Uruguay-ronde' moet uiterlijk 15 december zijn afgesloten. Op die datum loopt het onderhandelingsmandaat van de Amerikaanse president af, dat hem machtigt het Congres een GATT-akkoord voor te leggen zonder dat dit nog kan worden geamendeerd.

    • Hans Buddingh'