Vernieuwde Boekenbijlage

Het Zaterdags Boekenbijvoegsel van NRC Handelsblad krijgt met ingang van vandaag een ander aanzien.

Die verandering betreft zowel omvang als vormgeving: de bijlage is uitgebreid, de indeling is veranderd en de opmaak is vernieuwd. De redactie, die in september al een andere samenstelling kreeg, heeft ook enkele nieuwe medewerkers aangetrokken. De redactie heeft de Britse publicist dr. Jonathan Eyal, director of studies van The Royal Institute te Londen, uitgenodigd het openingsessay te schrijven over de onuitroeibaarheid van het boek in de massacultuur van de 21ste eeuw. De socioloog A.C. Zijderveld draagt aan dit nummer een beschouwing bij over de Huizinga-revival, waarin hij de historicus Jan Romein inlijft bij de cultuursociologie. Deze boekenbijlage bevat ook een nieuwe advertentierubriek, bestemd voor lezers die 'onvindbare' oude boeken (en aanverwante literaria) zoeken. Anders gezegd, een boekenmarkt in de krant.