Tegen geluidsoverlast; 750 miljoen extra voor Betuwelijn

PAG.2 GELDERSE VARIANT

DEN HAAG/ARNHEM, 4 DEC. Het kabinet trekt 750 miljoen gulden uit om de overlast van de Betuwelijn verder te beperken. Dit heeft premier Lubbers gisteren gezegd.

Een meerderheid in de Tweede Kamer van CDA en PvdA vroeg ruim één miljard gulden extra. De Tweede Kamer praat maandag verder over de aanleg van de spoorlijn.

Het extra geld gaat met name naar aanpassingen in Barendrecht (225 miljoen), Zevenaar (200 miljoen) en naar vermindering van de geluidshinder langs het hele tracé (100 miljoen). De kosten van de Betuwelijn komen hiermee op ruim 7,1 miljard gulden.

In een brief van het ministerie van verkeer en waterstaat worden veel aanpassingen die de Kamer wenselijk acht “niet onredelijk” genoemd. Maar Lubbers wees erop dat er grenzen zijn aan de extra kosten van deze goederenspoorlijn van de Maasvlakte naar Duitsland.

Twee weken geleden liet Lubbers weten “enkele honderden miljoenen guldens” meer dan de 6,4 miljard die het kabinet toen voor de Betuwelijn wilde uittrekken acceptabel te vinden. Als de Kamer voor twee miljard aan wensen zou indienen, zou het kabinet afzien van aanleg van de spoorlijn.

De extra uitgaven bedragen bijna 300 miljoen minder dan waarom de fracties van CDA en PvdA hadden gevraagd. Het kabinet heeft na overleg met enkele betrokken gemeenten goedkopere oplossingen gezocht. Zo zal de spoorlijn in Barendrecht-Oost niet in een diepe bak worden aangelegd, maar worden overkapt. Om te voldoen aan strengere normen voor geluidshinder geeft het kabinet niet 200 miljoen maar 100 miljoen uit, want volgens het kabinet kan deze overlast worden verminderd door de aankoop van nieuwe, geluidsarme treinen.

Het kabinet zegt voor het project een “sluitende dekking” te hebben. Een groot deel van de meerkosten wil het kabinet opvangen door een bedrag van 525 miljoen, dat nu in de begroting van Verkeer en Waterstaat is gereserveerd voor tegenvallende private financiering, te gebruiken voor de aanpassingen.

Verder komt volgens het kabinet 225 miljoen gulden vrij omdat er infrastructuurprojecten zijn die langzamer worden uitgevoerd. Dit bedrag, dat anders in de schatkist zou moeten worden teruggestort, zal voor de Betuwelijn worden ingezet. Het kabinet hoopt 1,5 miljard te verkrijgen uit private financiering.

De provincie Gelderland noemt plannen en bedrag onvoldoende. Gelderland eist ingrijpende aanpassingen en dreigt anders de aanleg te vertragen met “een lawine aan bezwaarschriften”, zei gedeputeerde J. de Bondt. Het provinciebestuur heeft gisteren samen met de gemeenten in het Gelderse deel van het tracé een laatste 'minimum-variant' van de Betuwelijn gelanceerd, die per ijlbode aan de vaste Kamercommissie voor verkeer en waterstaat is toegezonden.

Deze variant kost 7,9 miljard gulden en behelst de bouw van vier relatief kleine tunnels bij Kijfhoek (5 kilometer), Gorinchem (6,3 kilometer), Tiel (4,4 kilometer) en het natuurgebied De Gelderse Poort (7,8 kilometer).