Schippersconflict laait weer op

BREDA, 4 DEC. De met veel moeite bereikte intentieverklaring voor een oplossing van het binnenvaartconflict is gisteren aan een zijden draadje komen te hangen omdat het Belgische chemiebedrijf Tessenderlo niet meer wil meewerken.

Het bedrijf maakte al op 10 november bekend de 400.000 ton zout die het jaarlijks van Akzo betrekt, niet langer via de schippersbeurs te willen vervoeren. Maar bemiddelaar prof.dr. W. Albeda probeerde gisteren Tessenderlo weer in het gareel te krijgen. Tijdens een spoedvergadering onder leiding van Albeda in Breda bleef het bedrijf echter bij zijn standpunt. Albeda noemde dat besluit “een zware klap” voor het onderhandelingsproces. De lading zout voor Tessenderlo vertegenwoordigt namelijk meer dan 10 procent van het totale binnenvaart-vervoer op de noord-zuid-route.

Eerder op de dag had Albeda gedreigd zijn bemiddeling te staken als Tessenderlo niet op zijn schreden zou terugkeren, maar stelde zijn besluit gisteravond uit tot een nader overleg tussen de schippers, verladers en de ministeries van economische zaken en verkeer en waterstaat, aanstaande donderdag in Den Haag. Albeda wil in dat gesprek toetsen of er nog voldoende steun bestaat voor zijn intentieverklaring. In die verklaring hebben de binnenschippers, verladers, reders en de beide betrokken ministeries afgesproken tot eind maart volgend jaar een adempauze in acht te nemen, waardoor de schippersbeurs en het toerbeurtsysteem voorlopig kunnen doordraaien.

De schippers onthouden zich in deze periode van acties en verladers verplichten zich om geen lading aan de beurs te onttrekken. Intussen zou geprobeerd worden tot meer structurele afspraken te komen over de verdeling van scheepsvrachten op de vaart naar België en Frankrijk.

Ook de schippers schoot het standpunt van het Belgische chemiebedrijf gisteren in het verkeerde keelgat. Ze hadden juist met Albeda afgesproken geen actie te voeren, zolang de besprekingen over een convenant over het vervoer naar Frankrijk en België (de zogenaamde Noord/Zuid route) duren. Dat betekent dat de verladers de huidige vracht niet aan de beurs mogen onttrekken en dat de schippers de vaarwegen niet blokkeren. Maar op deze manier is de intentieverklaring niets waard, aldus de schippers. Schippersvoorman Ger Veuger kondigde een kort geding tegen Tessenderlo aan, waarin van het bedrijf zal worden geëist zich te houden aan zijn vervoerscontract dat pas in 1995 afloopt.

Tessenderlo wil de lading zout buiten de beurs vervoeren omdat de prijzen daar lager zijn. Op de beurs gelden vastgestelde minimumprijzen. Ook is de directie van Tessenderlo ontevreden over de acties van de schippers afgelopen zomer. Een aantal binnenschippers legde toen uit protest tegen het verdwijnen van lading van de beurs het werk gedurende zes weken neer, waardoor Tessenderlo 450.000 gulden schade zou hebben opgelopen. Ook is het bedrijf niet tevreden over de kwaliteit van het vervoer dat de schippers op de beurs bieden.

Een bemiddelingspoging van de EVO, de Nederlandse belangenorganisatie voor verladers, is op niets uitgelopen. Die werd bemoeilijkt door het feit dat Tessenderlo geen lid is van de Nederlandse verladersorganisatie.

De schippers beschuldigen rederij De Beijer ervan de 400.000 ton zout van Akzo buiten de beurs om voor het Belgische Tessenderlo te willen vervoeren. De Beijer zegt echter geen partij in het conflict te zijn. De Beijer vormde begin deze zomer de directe aanleiding tot de stakingen, door vracht van de beurs af te halen.