Rob Houwer in adviescommissie over filmsubsidies

ANSTERDAM, 3 DEC. Rob Houwer, de grootste speelfilmproducent van Nederland, is benoemd in een commissie die het nieuwe Filmfonds zal adviseren over de subsidiëring van lange Nederlandse speelfilms. Naast hem zullen zitting hebben de editor Ot Louw en Stefan Felsental, voorheen hoofd drama bij de NOS en nu hoofd cultuur bij de Duitse omroep ZDF. Deze commissie maakt weer deel uit van een negenkoppig adviescollege. Voor adviezen ter subsidiëring van documentaire projecten zullen Hans Keller, Hans Hylkema en Mirjam van Lier zorgen. Rien Hagen, Ton Gloudemans en Nelly Voorhuis zullen van advies dienen inzake de ingediende korte filmprojecten.

In het Filmfonds gaan het Produktiefonds en het Fonds voor de Nederlandse Film samen. Het budget van het Filmfonds zal zeventien miljoen gulden bedragen. Dat is ƒ 2,3 miljoen meer dan de som van de beide eerdere fondsen samen.