NS doet niet mee aan project Utrecht

UTRECHT, 4 DEC. De Nederlandse Spoorwegen werken voorlopig niet actief mee aan de reconstructie van de Utrechtse binnenstad, het Utrecht City Project (UCP).

De NS wil eerst meer duidelijkheid hebben over de verzelfstandiging die het bedrijf doormaakt. Voor de realisering van het UCP wil Utrecht nu een ontwikkelingsmaatschappij oprichten met de projectontwikkelaars MBO en Mabon-Wilma. B en W willen het plan voor het centrum, met onder meer een promenade naar het station, ongewijzigd doorvoeren. Op het Smakkelaarsveld en aan de westkant van het station wil het college proberen meer groen, minder bebouwing en een betere openbaar-vervoersaansluiting met het station te realiseren. De totale investering bedraagt 1,8 miljard gulden. De gemeenteraad beslist op 16 december over de voorstellen.