Navo-plan stelt Oost-Europa teleur

BRUSSEL, 4 DEC. De Oosteuropese landen hebben zich gisteren teleurgesteld getoond over de vage beloften die ze van de NAVO hebben gekregen over de toekomstige samenwerking op het terrein van veiligheid, zoals die zijn geformuleerd in het 'partnership for peace' programma van de NAVO.

“We werden verwelkomd als helden, maar naderhand, toen het feest voorbij was, begon de sfeer te verkillen”, aldus de Hongaarse minister van buitenlandse zaken Jeszenszky over het uitblijven van een reële veiligheidsgarantie. Zijn Poolse en Tsjechische collega's lieten zich gisteren in soortgelijke bewoordingen uit na afloop van het beraad dat gisteren werd gevoerd in het kader van de Noordatlantische Samenwerkingsraad (NACC) in Brussel. In deze raad zitten de landen van de NAVO, van het voormalige Warschaupact en de staten die zijn ontstaan op het gebied van de voormalige Sovjet-Unie.

De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Warren Christopher, zei dat het nieuwe programma de deelnemende landen helpt zich voor te bereiden op de verplichtingen van het NAVO-lidmaatschap. “Natuurlijk zullen andere factoren meewegen bij de besluitvorming over het lidmaatschap en het zal niet van de ene dag op de andere gebeuren”, zo voegde hij eraan toe.

De Amerikaanse minister van defensie, Les Aspin, heeft gisteren tijdens een toespraak in Washington zijn aanbod tot een 'partnership for peace' met voormalige Oostbloklanden nader uitgewerkt. Het plan voorziet in concrete samenwerking van de NAVO met Oosteuropese landen in vredeshandhaving, crisismanagement en gezamenlijke militaire oefeningen. (Reuter)