Libris

Wie leest, verrijkt zijn geest. Dat denken wij lezers althans, maar achter de schermen is het oorlog. Zo ontving een select gezelschap Nederlandse uitgevers onlangs een brief van de Libris-boekhandelsketen waaruit de kruitdampen opstegen. De conclusies in de brief, zo werden de uitgevers gewaarschuwd, 'kunnen voor U hard aankomen''. Te meer daar ze 'beschreven worden met zo weinig mogelijk woorden''. Want: 'Veel woorden maken de zaak onduidelijk''.

Aan klaarheid laat het schrijven dan ook weinig te wensen over. De boekhandelaren willen een eind aan de 'overweldigende overproduktie'' en wel onmiddellijk. 'Wat in de volle breedte op ons afkomt'', kan niet meer worden 'geabsorbeerd'', menen ze. In de sector algemene non-fiction zal de inkoopcommissie van de Libris-groep daarom danig wieden. Dit geldt nog sterker voor de pockets. Ons taalgebied wordt te klein geacht voor een mass-market aanpak.

De brief bevat zelfs een laatste waarschuwing 'voor die volksstammen, die in een dalende pocketmarkt een aanslag op onze beste vierkante meters, de gemiddelde kassa-aanslag, het kopersprofiel en onze assortimentspolitiek willen plegen: geen enkele titel, laat staan hele reeksen of worpen worden automatisch opgenomen of uitgezet.''

Slecht nieuws voor grote uitgevers als Meulenhoff en de Singel-groep (Arbeiderspers, Querido, Nijgh & Van Ditmar) die juist volgend jaar met nieuwe, omvangrijke pocketreeksen hun omzet op peil dachten te houden. En wij, die meenden lezers te zijn, zien ons eigen démasqué: een 'gemiddelde kassa-aanslag' zijn we. Meer niet.