Kerstactie 1993

Kerstmis nadert, en dus is het tijd voor de kerstactie van de commissie Lezers van NRC Handelsblad.

De bedoeling van de inzameling is om hulp te bieden aan mensen in moeilijke situaties of regelrechte nood. Dat kunnen daklozen zijn, drugsverslaafden, gehandicapten, of mensen met zo weinig bijstand of pensioen dat zij zich nooit een extraatje of een uitstapje kunnen veroorloven.

Het lezersfonds bestaat al sinds 1928. Verheugend is dat de belangstelling van lezers om minder gelukkigen met Kerstmis eenmaal te laten delen in hun welvaart nog groot is. Vorig jaar kwam er bijna een ton binnen. Met dit bedrag werd steun in de marge verleend aan 38 instellingen. Het fonds werkt zonder enige kosten en stuurt geen acceptgirokaarten.

De commissie hoopt dat u ook dit jaar weer zult willen bijdragen.

De leden van de commissie zijn: mevrouw mr. T. Faber-de Heer, voormalig hoofd afdeling Pers- en Publieksvoorlichting van het ministerie van justitie; mevrouw M.L. Tiesinga-Autsema, lid Eerste Kamer; drs. A.E. Jansen, klinisch psycholoog Psychiatrisch Ziekenhuis Reinier van Arkel te 's-Hertogenbosch; mr. O. Regout; mr. E.IJ. Spier, notaris te Amsterdam; J.Th. Balk, oud-redacteur van NRC Handelsblad; M. de Vries, ex-procuratiehouder-controller Algemeen Handelsblad. U kunt uw gift overmaken op postgiro 28.06.200 ten name van Fonds van NRC Handelsbladlezers, Amsterdam.