Herstel Europese economie en Europese monetaire eenwording inzet top ministers van financiën

BRUSSEL, 4 DEC. De ministers van financiën van de Europese Unie staan morgen voor de opgave een route uit te stippelen die de EU-lidstaten uit de economische misère zal verlossen en die de monetaire eenwording weer dichterbij zal brengen. Uitgangspunt voor de discussie vormen voorstellen van de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EG.

Oorspronkelijk bevatte het Commissie-voorstel helder omschreven doelen ten aanzien van werkgelegenheid en rente. Door 15 miljoen nieuwe banen te scheppen zou de werkloosheid in het jaar 2000 nog maar de helft moeten bedragen van nu. Ook wilde de Commissie een snelle renteverlaging van drie procentpunten. Na eerdere protesten van de ministers van financiën werden de voorstellen afgezwakt. Het Commissie-voorstel bevat nu geen specifieke doelstellingen meer voor het scheppen van nieuwe werkgelegenheid en slechts een omzichtig geformuleerde aanbeveling om de rente verder te verlagen.

Naar verwachting zal de Belgische voorzitter opnieuw proberen het document aan te scherpen. Het monetaire comité van de Europese Unie heeft zich de afgelopen dagen heftig verzet tegen duidelijk omschreven aanbevelingen ten aanzien van de rente. Ook de nieuwe, vage omschrijving gaat het comité nog veel te ver. Naast de Belgische pogingen om het EU-beleid aan te scherpen zullen de ministers zich ook moeten buigen over een pleidooi van het comité om de voorstellen nog verder te verwateren.

De economische voorstellen van de Commissie bouwen voort op het plan voor economische groei waartoe de Europese regeringsleiders vorig jaar tijdens hun top in Kopenhagen besloten. Het plan van Kopenhagen wordt algemeen als een mislukking gekenschetst.

Op de agenda staat ook de toekomst van het Europees Monetair Instituut, de voorloper van de Europese Centrale Bank. Het instituut moet op 1 januari van start gaan en heeft tot taak de overgang naar het Europa van één munt te begleiden. België is van mening dat het instituut moet worden toegerust met duidelijke bevoegdheden. Duitsland, daarentegen, ziet voor de nieuwe Europese instelling vooralsnog slechts een adviserende rol weggelegd. Het monetair comité kon eerder deze week niet tot een besluit komen over de materie. (AP)