Gelderland komt met 'laatste variant' Betuwelijn

ARNHEM, 4 DEC. Het provinciebestuur van Gelderland heeft gisteren een laatste 'minimum-variant' van de Betuwelijn gelanceerd, die per ijlbode aan de Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat is toegezonden. De commissie vergadert maandag weer over de Betuwelijn. Volgens Gelders gedeputeerde J. de Bondt zullen de provincie Gelderland en de gemeenten niet meewerken aan oplossingen die van minder kwaliteit zijn. De Bondt: “De inzet naar de Tweede Kamer is: als u dit doet werken we mee en anders niet.”

De minimum-variant kwam tot stand tijdens een strikt besloten overleg van het zogenaamd Gebundeld Bestuurlijk Overleg, waarin de provincie en veertien Gelderse gemeenten samenwerken. Een vertegenwoordiger van Zuid-Holland was slechts als 'toehoorder' aanwezig. Hij liet weten het voorstel een 'evenwichtig verhaal' te vinden, maar kon er niet de steun van de Zuid-Hollandse gemeenten aan geven omdat hij daartoe niet het mandaat had. De provincies Zuid-Holland en Gelderland trekken in hun laatste pogingen de overlast van een Betuwespoorlijn te beperken niet meer samen op en blijken ook totaal verschillende strategieën aan te hangen. Het ooit eendrachtige front van de 31 gemeenten en hun beide provinciebesturen is gespleten. Zuid-Holland heeft besloten de informele weg te bewandelen en de kaarten te zetten op een intensieve lobby in Den Haag.

De Gelderse minimum-variant kost 7,9 miljard gulden en behelst de bouw van vier relatief kleine tunnels bij Kijfhoek (5 kilometer), Gorinchem (6,3 kilometer, Tiel (4,4 kilometer) en het natuurgebied De Gelderse Poort (7,8 kilometer). Ze kunnen volgens Gelderland gebouwd worden door de Japanse onderneming Obayashi die daarvoor al een samenwerkingsverband heeft gesloten met de Nederlandse bouwcombinatie Aduco Holding.

Gelderland wil dus dat de lijn nog half miljard meer gaat kosten dan de Tweede Kamer-fracties van CDA en PvdA eraan uit willen geven. Het kabinet heeft gisteren bekend gemaakt dat het 750 miljoen voor de Betuwelijn wil uittrekken, wat nog steeds 250 miljoen minder is dan CDA en PvdA voorstellen. De Bondt vindt het verschil tussen de Gelderse eisen en het in Den Haag gebodene overbrugbaar. De Kamer moet maar ergens geld vinden, zo stelt hij: “Het is het waard”.

Gelderland noemt haar voorstel 'een ultieme poging om alsnog een Betuweroute te realiseren met acceptabele kwaliteitseisen voor de volgende eeuw waar Gelderland zich voor wil inzetten'. De provincie blijft er overigens nadrukkelijk op wijzen dat 'een algehele ondertunneling van de Betuweroute verre te verkiezen is boven alle andere oplossingen'.

De Bondt wilde het op tafel leggen van de minimum-variant zelf niet als een 'dreigement' genoemd zien. Gelderland, zo benadrukte hij, zal als het eisenpakket niet ingewilligd wordt “niet gaan dwarsliggen, maar ook niet meewerken” aan de totstandkoming van de lijn.

De provincie zal een soort stiptheids-actie gaan uitvoeren, zo bleek uit zijn woorden. Ze zal de te verwachten duizenden bezwaarschriften uitvoerig gaan behandelen, alle mensen die persoonlijk bezwaren gaan horen en ook bij alle vervolgprocedures, aanpassingen van streekplannen en bestemmingsplannen regels en verordeningen tot op de letter nauwkeurig gaan naleven. Dat kan vele jaren vertraging opleveren, zo liet De Bondt weten.

De provincie Gelderland wil er vooralsnog niet vanuit gaan dat de Kamer niet aan haar eisen tegemoet komt, zo stelde De Bondt. Zijn collega-gedeputeerde C. Stigter (milieu) blijkt evenwel de angst te hebben dat de Tweede Kamer een zeer gerichte greep uit het eisenpakket zal doen. Stigters bezorgdheid geldt het natuurgebied De Gelderse Poort. Volgens het eisenpakket van de provincie moet daar, om de natuur te ontzien, een tunnel gebouwd worden die iets meer dan 1 miljard gulden gaat kosten. Stigter zegt al 'geluiden uit Den Haag' te hebben gehoord om die post te schrappen. In het natuurgebied wonen immers geen mensen die last van de spoorlijn kunnen ondervinden. “Het zou een ramp en absolute schande zijn”, aldus de gedeputeerde, “maar ja, de natuur heeft geen stem, die schreeuwt geen moord en brand.”

    • Frank Poorthuis