Eisen WW-uitkering wellicht nog scherper

DEN HAAG, 4 DEC. Minister-president Lubbers houdt er rekening mee dat de eisen aan het verkrijgen van een WW-uitkering verder worden aangescherpt. Lubbers zei dit tijdens de persconferentie na afloop van de ministerraad in reactie op een tegenvaller in de sociale zekerheid van ruim 300 miljoen gulden.

PvdA-fractievoorzitter Wöltgens wijst nieuwe bezuinigingen in de WW voorlopig van de hand. Hij wil eerst afwachten of er in de sociale zekerheid meevallers zijn. CDA-woordvoerder Biesheuvel verwacht dat de voorwaarden voor het krijgen van een WW-uitkering zullen worden aangescherpt. De werknemersorganisaties FNV en CNV hebben op voorhand al zeer kritisch gereageerd op een verdere aanscherping van de WW-voorwaarden.

Strengere eisen die staatssecretaris Wallage (sociale zaken en werkgelegenheid) wil verbinden aan het verkrijgen van een WW-uitkering blijken veel minder op te leveren dan geraamd. Door foute berekeningen van zijn ambtenaren kampt Wallage daardoor met een tegenvaller van 300 miljoen gulden.

Op dit moment moet een werkloze 26 van de afgelopen 52 weken hebben gewerkt om gedurende de een half jaar in aanmerking te komen voor een WW-uitkering. Voldoet de werkloze niet aan deze eis dan krijgt hij een bijstandsuitkering. Met ingang van 1 januari wordt deze eis verscherpt tot 26 van de 39 weken. Met ingang van 1 juli wordt een tweede eis om WW te krijgen aangescherpt. Van de afgelopen vier jaar moet de werkloze er in drie tenminste 52 dagen een betaalde baan hebben gehad. Nu geldt een eis van drie uit vijf jaar om ook na een half jaar werkloosheid nog recht op WW te houden. Bij het berekenen van de besparingen hadden ambtenaren van sociale zaken zich gebaseerd op verouderde gegevens. Lubbers zei dat Wallage volgende week een brief met concrete maatregelen naar de Tweede Kamer stuurt waarbij de tegenvaller van 300 miljoen wordt gecompenseerd.