'Doodsteek dreigt voor Europese industrie'

DEN HAAG, 4 DEC. Toonaangevende Japanse en Amerikaanse high-techondernemingen sluiten momenteel allianties en dreigen de industrie in Europa de doodsteek toe te dienen.

Die sombere boodschap verkondigde dr. Konrad Seitz gisteren in Den Haag tijdens de eerste 'Technology Lecture', een lezing op initiatief van minister Andriessen van economische zaken.

Seitz is onder andere voorzitter van de Toekomstcommissie 2000 in Baden-Württemberg. Volgens hem zullen de machinebouw en de auto-industrie in Europa zich kunnen handhaven door het maken van onderdelen uit te besteden aan Oosteuropese landen. Daarbij is dan wel van belang dat de arbeidsproductiviteit stijgt tot “Japanse niveaus”. Dat betekent dat de auto-industrie het met de helft van de werknemers zal moeten doen en de machinebouw met 60 procent. De werkloosheid in een land als Duitsland zou dan oplopen tot 38 procent.

Volgens Seitz wordt daarmee de noodzaak aangetoond dat Europa zich niet alleen richt op “oude” industrieën als machinebouw en auto's, maar juist op de groeidende high-techsectoren zoals chips, geavanceerde computers, nieuwe materialen en biotechnologie. In al die sectoren heeft Europa echter een wellicht beslissende achterstand opgelopen ten opzichte van de Verenigde Staten en Japan.

Deze landen hebben in tegenstelling tot Europa een industriepolitiek gevoerd. Die heeft ertoe geleid dat Japan toonaangevend is geworden in produktieprocessen en het vervaardigen van produkten. De Amerikanen putten hun kracht uit het innoveren of verbeteren van de produkten en het ontwikkelen van programmatuur. Grote Japanse en Amerikaanse ondernemingen vinden elkaar op deze sterke punten en geven nu samen Europa het nakijken.