De goudjacht

Nauwelijks twee maanden na de Nederlandse overwinning in het wereldkampioenschap bridge zijn nu twee bridgeprodukten op de markt verschenen, waarin het Oranje-succes in Chili is vastgelegd: een diskette voor DOS computers en het boek Gouden handen.

De diskette is afkomstig van Bridgesoft uit Bussum. Het niveau van computers die kunnen bridgen is bij lange na niet te vergelijken met bijvoorbeeld de huidige generatie schaakcomputers. Bridge is nu eenmaal veel minder makkelijk te automatiseren dan schaken. Oorzaak is de totaal andere interne organisatie van het bridgespel. Toch zijn er in de loop der tijden heel wat bridgecomputers verschenen. Wegens hun povere niveau, hun traagheid en andere gebruiksonvriendelijkheden, waren ze geen succes. Op één uitzondering na. Bridgesoft weet met een uitgekiend concept meer en meer gebruikers aan zich te binden. Naast een leerprogramma kent het Bridgesoftpakket twee moederprogramma's. Met een daarvan, Eindeloos Bridge, kan de gebruiker zelf een potje bridgen. Toegegeven, de computer speelt beslist niet meesterlijk, maar is wel in staat om spelers van gemiddeld niveau heel aardig partij te geven. De bezitter van het programma kan ook losse modules kopen waar belangrijke wedstrijden op staan. Hij kan ze naspelen en kijken hoe hij het er zelf van af zou brengen. Iedere module is door een expert van commentaar voorzien. Het andere moederprogramma heet Thuisbridge, een organisatieprogramma. Het speelt zelf niet, maar biedt de mogelijkheid om een toernooi of wedstrijd in de huiskamer met vier mensen na te spelen. Ook voor Thuisbridge zijn extra modules te verkrijgen. De modules zijn uitwisselbaar voor beide moederprogramma's.

Een diskette met alle 160 handen van de finale werd van commentaar voorzien door de kersverse wereldkampioen Berry Westra. Bridgetechnisch is er niets op aan te merken. Afgezien van een paar stilistische onvolkomenheden weet Westra met zijn onderhoudende manier van schrijven de lezer/gebruiker van begin tot eind te boeien. Dit is een van de beschreven handen. Westra is zelf de leider van het spel:

Zuid geverNoord

Allen kw.ß7 AB95

ß6 AV9

ß5 V8

ß4 H864

WestOost

ß7 873ß7 1064

ß6 HB642ß6 873

ß5 43ß5 AB72

ß4 AV10ß4 753

Zuid

ß7 HV2

ß6 105

ß5 H10965

ß4 B92

Een spel dat zich voordeed op de eerste finaledag. Noord, Westra, was in 3SA beland, nadat west, de Noor Sveindal, met 1ß6 had geopend. Rasmussen, oost, startte ß67: 10, boer en vrouw. De leider, die zeven vaste slagen telt, zal de ruiten dienen te ontwikkelen. Voor het geval ß6H bij oost mocht zitten, wikkelde Westra het spel voorzichtig af. Hij stak met schoppen over naar dummy en speelde ruiten naar de acht. Oost nam met de boer, speelde harten door, maar alle problemen waren voorbij. Hoewel de safety play van Westra achteraf niet nodig was omdat ß6H in west zat, is het wel leerzaam te zien hoe een topspeler zo'n spel aanpakt. Aan de andere kant overigens maakte de Noor Helness dromend 3SA na een ruitenstart van oost.

In Gouden handen tekenden de bridgejournalisten Erik Kirchhoff, Toine van Hoof en ondergetekende de Nederlandse goudjacht in Chili op. Het boek beschrijft 150 van de voor Nederland belangrijkste spellen uit het hele toernooi, en geeft bijvoorbeeld een geschiedenis van de Bermuda Bowl. Opvallend is hoe vaak ook topspelers blunderen. Dat geeft de modale speler weer moed. Als voorbeeld deze hand afkomstig uit de kwartfinale Nederland-USA I.

Noord geverNoord

Allen kw.ß7 A9832

ß6 4

ß5 1064

ß4 7642

WestOost

ß7 V6ß7 B54

ß6 2ß6 HVB5

ß5 HV8752ß5 B9

ß4 V985ß4 AB103

Zuid

ß7 H107

ß6 A1098763

ß5 A3

ß4 H

Open kamer

West Noord Oost Zuid

Rubin De Boer Becker Muller

1ß6 pas

1SA pas pas 3ß6

pas pas pas

Gesloten kamer

West Noord Oost Zuid

Westra Weichsel Leufkens Levin

1ß4 1ß6

2ß5 pas 2SA pas

3ß4 pas 3SA pas

pas pas

Open liep 1SA uit naar Bauke Muller, die naar mate de kwartfinale vorderde, steeds achterdochtiger werd. De Amerikanen hadden al een paar keer met psyches het Nederlandse bieden proberen te ontregelen. Vandaar dat Muller met zijn opmerkelijke sprong naar 3ß6 voor zijn partner duidelijkheid probeerde te scheppen. De boodschap kwam over, maar De Boer kon er niets mee. Het contract ging twee down. Tweehonderd voor Amerika.

In de gesloten kamer overboden Leufkens-Westra zich met 3SA. Zuid, de jongste winnaar van de Bermuda Bowl ooit, de Newyorker Bobby Levin, zou vier keer de gelegenheid krijgen om het contract om zeep te helpen. Dat hij de schoppenstart, die noord een keer moet duiken, niet vond, is niet verwijtbaar. Levin begon met ß6A en in plaats van naar schoppen te switchen, speelde hij harten door voor oost. De leider, Leufkens, speelde ß59 naar de heer en sneed in klaveren. Zuid maakte ß4H. Levin kon nu simpel het contract down spelen door drie slagen op te rapen. Hij ging echter weer door met harten. Leufkens nam en ging van slag met ß5B voor het aas. Het contract gaat nog steeds down als Levin nu ook maar ß7A-H opraapt. Toen hij hardnekkig harten doorkaartte, was 3SA met een overslag gemaakt en won Nederland 10 imps.

Diskette Finale WK'93, auteur Berry Westra: ƒ 50,-, draait onder Eindeloos Bridge 3.1: ƒ 149,- of Thuiswedstrijd 2: ƒ 95,-. Verkrijgbaar in computer- of bridgespeciaalzaken.

Gouden handen. ISBN 90 74929 01 X. Te bestellen door storting van ƒ 34,95 op Postbanknr. 11.85.539 t.n.v. Gouden handen, Utrecht.

    • Jan van Cleeff