CDA en PvdA positief over brief Wallage

DEN HAAG, 4 DEC. De regeringsfracties CDA en PvdA hebben positief gereageerd op de brief van staatssecretaris Wallage (sociale zaken en werkgelegenheid), waarin hij een toelichting geeft op het kabinetsstandpunt over de herziening van de bijstandswet.

De oplopende “irritatie” in de coalitie over de bijstandswet berustte op een “misverstand”, zei minister-president Lubbers gisteren op de persconferentie na afloop van de ministerraad.

In de brief schrijft Wallage dat mensen die werkelijk alleen wonen en met niemand hun (woon)-kosten kunnen delen een toeslag krijgen van 20 procent bovenop de basisuitkering van 50 procent van het minimumloon. “De toeslag van 20 procent geldt als er naar het oordeel van de gemeente inderdaad geen mogelijkheid is kosten met een andere te delen en men werkelijk alleen woont.”

Lubbers onderstreepte dat de “normstelling algemeen is, maar de gemeente bepaalt of de betrokkene de toeslag krijgt”. Dit laat onverlet, zo schrijft Wallage, dat gemeenten de mogelijkheid hebben om bij verordening “in individuele bepaalde omstandigheden” een lagere toeslag te verstrekken.

Zowel de CDA- als de PvdA-fractie blijken de brief te zien als een bevestiging van hun eigen interpretatie. “Precies de uitleg die we de hele week hebben gegeven”, zegt CDA-fractievoorlichter Wester. “Wie het nu nog niet snapt...”.

De PvdA-fractie vindt dat het kabinet “voor de derde keer in een week tijd dezelfde goede beleidslijn met betrekking tot de bijstandswet heeft geformuleerd.” Volgens de fractie krijgt een alleenstaande die werkelijk alleen woont - “net als nu” - een uitkering van 70 procent van het minimumloon.

De brief is geschreven op instigatie van de oppositiepartijen VVD, D66, en GroenLinks. Volgens VVD-woordvoerder Linschoten zijn “de pogingen van het CDA om Wallage te corrigeren deels gelukt”. Hij onderstreept dat de gemeenten meer beleidsvrijheid krijgen. “Hoe groot die beleidsvrijheid exact is, is nog niet duidelijk. Het Kamerdebat van medio december moet hierover maar opheldering verschaffen”, aldus Linschoten. Een extra Kamerdebat over de bijstandswet volgende week is volgens hem niet nodig.

Premier Lubbers onderstreepte dat het kabinetsbesluit van afgelopen dinsdag “in essentie” gelijk is aan het akkoord dat Wallage in september met de Vereniging Nederlandse Gemeenten over de bijstand heeft gesloten. De regeringsfracties gaven toen hun fiat aan dit akkoord. Het kabinetsbesluit leidde in Den Haag tot verschillende interpretaties over de beleidsvrijheid die gemeenten hebben om af te wijken van de wettelijke normen.