Bisschop dreigt met 'vergaande maatregelen'

DEN BOSCH, 4 DEC. Als de parochie San Salvator in Den Bosch zondag een vertegenwoordiger van het bisdom niet toestaat de mis op te dragen in haar kerk dan zal bisschop Ter Schure “vergaande maatregelen” nemen. Dat hebben twee van zijn vicarissen gisteren laten weten aan twee leden van het parochiebestuur. De parochie van haar kant heeft de parochianen opgeroepen in plaats van zondag al vanavond naar de dienst te komen.

De bisschop vindt dat de parochie de liturgie niet viert op de voorgeschreven wijze. Het is hem bovendien al sinds zijn aantreden in 1985 een doorn in het oog dat gehuwde priesters voorgaan in diensten. Een van twee kerkbestuurders, die gisteren door het bisdom op het matje werden geroepen, J. Claessens zei gisteravond: “We zijn niet uit op een confrontatie; we willen de zaak zo waardig mogelijk afhandelen”.

Bisschop Ter Schure stelde na het vertrek op 1 december van pastor F. Bakker vicaris Verhoeven aan als administrator van de parochie, dat wil zeggen als zijn toezichthouder. Verhoeven liet de parochie vervolgens weten dat hij aanstaande zondag de mis wil komen opdragen, maar volgens kerkbestuurder Claessens hebben hij een collega er bij het bisdom op aangedrongen dat niet te doen. “We hebben de vieringen in de Adventstijd (dat zijn de vier weken voor Kerstmis, red) al lang van tevoren gepland en ons thema, de vreemdeling, kan niet worden doorkruist”. De vicarissen eisten bovendien dat zondag de pers geen toegang tot de kerk krijgt, maar ook die eis hebben de parochiebestuurders afgewezen.

Wat het bisdom onder “vergaande maatregelen” verstaat is niet duidelijk maar een bisschop heeft het recht het zittende parochiebestuur te ontslaan en een nieuw bestuur te benoemen, dat vervolgens kerk en pastorie kan opeisen.

De San Salvatore-parochie wordt door veel mensen bezocht, ook van buiten de parochie. Ze staat bekend als zeer progressief. Veel parochianen steunen het eigen fonds van de parochie waaruit de pastoraal werkers worden betaald.