Bij een aanstellingskeuring is het aan te raden ...

Bij een aanstellingskeuring is het aan te raden steevast te beweren nog nooit aan enige fysieke of psychische kwaal geleden te hebben omdat men bij het eventueel opnieuw optreden van een verzwegen kwaal hoogstens een baan verliest die men bij eerlijke beantwoording al helemaal niet had gekregen.

C. Metting van Rijn, Technische Universiteit Delft

De term 'van je af trappen' duidt bij roeiers niet op sportverruwing, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld bij voetballers.

P. Maris, Rijksuniversiteit Groningen

Bezuinigingen op ondersteunend personeel, tekstverwerkingsapparatuur e.d. bij de rechterlijke macht zijn contraproduktief: de besparingen die de overheid daarmee op korte termijn realiseert worden op lange termijn overtroffen door een vermindering van boete-opbrengsten als gevolg van overschrijdingen van de redelijke termijn.

M.C.W. Feteris, Universiteit van Amsterdam