Bestuursleden Zeeuwse rusthuizen weg

MIDDELBURG, 4 DEC. Drie van de vijf leden van het dagelijks bestuur van de Stichting Rusthuizen der Gereformeerde Gemeenten in Zeeland stappen op. De stichting heeft dit gisteren bekend gemaakt. Een bestuurslid van het algemeen bestuur, tot voor kort penningmeester van de stichting, treedt eveneens terug.

De voormalige penningmeester en de secretaris worden ervan verdacht ernstig te hebben gesjoemeld met gelden van de stichting. Een accountantsrapport dat in opdracht van de provincie Zeeland werd opgesteld, geeft aan dat de secretaris ongeveer 400.000 gulden in eigen zak zou hebben gestoken. De voormalige penningmeester zou ongeveer een ton hebben opgestreken voor 'opzichterswerkzaamheden'.

De voorzitter van de stichting was, volgens het rapport, erg kwistig met uitdelen van fooien. De fooien werden vervolgens bij de stichting in rekening gebracht. Alle drie de bestuursleden zijn gerespecteerde leden van de SGP-gemeenschap in Zeeland.

Het provinciebestuur, verantwoordelijk voor het toezicht op bejaardenoorden, eiste deze week het aftreden van het voltallig dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur diende zich, aldus de provincie, ernstig op zijn positie te beraden. De provincie kwam gisteren terug op deze eis wegens het belang van de 'continuïteit'. “De zorg in de bejaardentehuizen moet namelijk gewoon door kunnen gaan”, liet gedeputeerde A. J. Dijkwel (D66) weten.

De stichting beheert twee tehuizen,één in Middelburg en één in Goes, en ongeveer 200 bejaardenwoningen verspreid over de provincie. In overleg met het provinciebestuur werd gisteren een nieuw dagelijks bestuur geformeerd, waarin twee leden van het oude dagelijks bestuur zitting hebben. De andere twee nieuwe leden zijn afkomstig uit het algemeen bestuur. Volgens gedeputeerde Dijkwel zijn zij niet minder verantwoordelijk voor de problemen binnen de stichting, “maar wel minder betrokken”.

Het nieuwe bestuur zal de komende maanden de jaarrekeningen over 1990 en 1991 opnieuw opstellen. De provincie keurde de vorige rekeningen namelijk af.De rekening over 1992 moet nog worden opgesteld. Het nieuwe bestuur zal zich 'op zijn positie beraden' wanneer uit het vervolgonderzoek fraude blijkt.

De nieuwe voorzitter zei gisteren niet uit te sluiten dat onterecht verkregen gelden zullen worden teruggevorderd bij de oud-bestuursleden. Wanneer blijkt dat de stichting teveel rijksgelden heeft ontvangen zullen die, aldus gedeputeerde Dijkwel, worden teruggeëist.