Zes Duitse gemeenten dreigen aansluiting op Betuwelijn te vertragen

ROTTERDAM, 3 DEC. Zes Duitse gemeenten dreigen de aansluiting van de Betuwelijn op het Duitse spoorwegnet tegen te houden of tenminste met vele jaren te vertragen. Dit hebben zij vandaag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Zij pleiten voor uitstel van de besluitvorming tot de aansluiting aan Duitse zijde is geregeld.

In het Nederlandse parlement wordt ten onrechte de indruk gewekt dat aansluiting van de Betuwelijn op het Duitse spoorwegnet is gegarandeerd, schrijven de gemeenten Emmerich, Rees, Wesel, Hamminkeln, Voerde en Dinslaken. Deze gemeenten liggen aan de bestaande spoorlijn van Zevenaar naar Duisburg. De Duitse Bondsregering wil deze spoorlijn over de volle lengte driesporig maken om de verwachte stroom goederentreinen te kunnen verwerken. De gemeenten, die hierin worden gesteund door de deelstaatregering van Nordrhein-Westfalen, hebben hier bezwaar tegen. Zij willen dat het goederenvervoer wordt afgewikkeld over een nieuw aan te leggen ringspoorlijn, omdat ze niet al die treinen dwars door hun centrum willen hebben.

De wens van de gemeenten heeft consequenties voor het Nederlandse tracé, dat daarvoor in het traject van Zevenaar tot de Duitse grens zou moeten worden aangepast. Aansluiting op een ringspoorlijn is niet mogelijk als de lijn de grens over gaat waar dat nu is gepland. De gemeenten dreigen de aansluiting op het Duitse net met alle juridische middelen te bestrijden die hun daarbij ter beschikking staan als Nederland bij het vastleggen van het tracé onvoldoende rekening houdt met hun wensen.

In Duitsland gaan die juridische middelen tot verzet verder dan in Nederland. Duitse actievoerders, die door de gemeenten worden gesteund, verwijzen daarbij gretig naar de snelle kweekreactor in Kalkar, een miljardenproject dat uiteindelijk op juridische procedures is gestrand.

De provincies Gelderland en Zuid-Holland en de gemeenten langs het tracé van de Betuwelijn vergaderen vanmiddag over een laatste wanhoopspoging de Tweede Kamer tot aanleg van ondergrondse trajecten te bewegen. Zij pogen het eens te worden over een voorstel waarbij niet de gehele lijn in een tunnel wordt aangelegd - dit maakt wegens de kosten geen kans in de Kamer - maar slechts een deel. De kosten zouden dan niet veel hoger zijn de 7,4 miljard die met de aanleg van de goederenspoorlijn van de Maasvlakte naar Duitsland is gemoeid indien de wensen van de Kamerfracties van PvdA en CDA worden gehonoreerd.