VS kijken naar versterking leger in Korea

WASHINGTON, 3 DEC. Het Amerikaanse ministerie van defensie heroverweegt de opties voor versterking van de 37.000 man sterke Amerikaanse troepenmacht in Zuid-Korea tegen de achtergrond van de weer groeiende spanning met Noord-Korea.

President Bill Clinton zei gisteren in een televisievraaggesprek het sturen van extra-troepen niet uit te sluiten. Maar hij onderstreepte dat een en ander niet moet worden beschouwd als het hijsen van de rode vlag. Hij voegde eraan toe te hopen dat Noord-Korea een confrontatie over zijn vermoede kernbewapeningsprogramma zal vermijden. Volgens de krant de Washington Post voorspelt een nieuwe, alomvattende studie van de inlichtingendiensten echter dat Pyongyang niet zal buigen voor de internationale druk zijn nucleaire installaties voor internationale controle open te stellen.

“Ik doe wat ik kan om deze crisis op te lossen en de Noordkoreanen een mogelijkheid te geven om zich te voegen bij de gemeenschap van naties en een dialoog met het zuiden te beginnen”, zei Clinton in het vraaggesprek. In een ander interview, met het blad US New and World report, voegde hij eraan toe geen reden te zien voor grote bezorgdheid bij de Amerikaanse bevolking. “Aan de andere kant moeten zij (de Noordkoreanen) duidelijk weten dat we (..) nadenken over elke voorstelbare zaak die kan gebeuren, slecht en goed.”

Clinton zei op 7 november dat Noord-Korea “geen kernbom mag ontwikkelen”. Hij heeft gedreigd met zware vergelding als het Noorden Zuid-Korea aanvalt, al dan niet met gebruik van kernwapens. Aan de andere kant heeft Clinton enkele politieke concessies aangeboden om de Noordkoreanen tot medewerking te bewegen.

De Amerikaanse uitspraken van gisteren ontlokten aan Noord-Korea een scherpe reactie. Het officiële Noordkoreaanse persbureau sprak van een “schietgraag element dat erop uit is de situatie op het Koreaans schiereiland tot op de rand van oorlog te duwen”. “De recente naar kruit stinkende, oorlogszuchtige uitbarstingen van de Amerikaanse autoriteiten suggereren dat ze worden gemotiveerd door een sinistere, politieke bedoeling.”

Een woordvoerder van het Pentagon onderstreepte gisteren dat er voorlopig nog geen versterkingen onderweg zijn naar Korea. Hij voegde eraan toe dat het enige vliegdekschip in de regio, op het ogenblik in Singapore ligt en vandaar “in westelijke richting” zal varen, dat wil zeggen weg van Korea. Maar ook hij waarschuwde voor de toekomst niets te kunnen uitsluiten.

Minister van buitenlandse zaken Warren Christopher zei in Brussel dat Washington een diplomatieke oplossing prefereert. Als Pyongyang de zaak blijft traineren, zei hij, is de afkondiging van economische sancties door de Verenigde Naties de volgende stap. (Reuter, AP, AFP)