Sinterklaasliedjes

Niet alleen de Piet van Sinterklaas verandert, ook de liedjes die over hem gezongen worden. Vroeger zongen de kinderen: 'Wie zoet is krijgt lekkers, Wie stout is de roe.' Nu zingen kinderen steeds vaker: 'Wie zoet is krijgt lekkers, wie lief is, iets toe'. 'Zijn knecht staat te lachen,' is veranderd in: 'Zijn Piet staat te lachen.'