Rentetarieven van centrale bank met kwart pct. omlaag

AMSTERDAM, 3 DEC. De Nederlandsche Bank heeft per vandaag de officiële rentetarieven met een kwart procentpunt verlaagd. De bank zegt daarmee te reageren op de rentedalingen in binnen- en buitenland en de sterke positie van de gulden. Het discontotarief komt op 5 procent, de voorschotrente op 5,50 procent en het promessedisconto op 6 procent.

De verlaging van het promessedisconto leidt in Nederland tot een lagere rente op rekening-courantkredieten en persoonlijke leningen. De officiële tarieven hebben geen directe invloed op de hypotheekrente. Die hangt grotendeels af van de rente op langlopende obligaties, die op de financiële markten tot stand komt. 'Rood staan' bij de bank heeft vooral te maken met de geldmarkt tussen de centrale bank en de commerciële banken. De Nederlandsche Bank bracht ook het belangrijkste geldmarkttarief, de beleningsrente, naar beneden met 0,2 procentpunt tot 5,8 procent.

Het is de elfde maal dat De Nederlandsche Bank dit jaar de officiële tarieven verlaagde, en de tweede maal dat dit onafhankelijk van Duitsland gebeurt. De Duitse centrale bank, de Bundesbank, liet gisteren de officiële tarieven ongewijzigd. Wel kondigde de centrale bank aan dat de Duitse beleningsrente wordt verlaagd van 6,25 procent naar 6 procent. Dit tarief, dat normaal elke week wordt vastgesteld, wordt tot januari op dit peil gehandhaafd. Waarnemers concludeerden dat de Bundesbank hiermee speculaties over een dicontoverlaging nog voor het jaareinde wil tegen gaan. Zo zou de maatregel andere centrale banken in de EU ruimte geven om tot die tijd minder afhankelijk afhankelijk van Duitsland de tarieven te verlagen. Dat gebeurde ook. Gisteren ging in België het disconto met een kwart procentpunt omlaag naar 5,25 procent. In Frankrijk gingen twee tarieven naar beneden.

Het handhaven van het renteverschil met Duitsland wordt gezien als de voornaamste technische reden voor de Nederlandse officiële renteverlaging. De gulden is sterker dan de Duitse mark, en wordt daarom iets afgezwakt met een lagere rente. Hoewel de officiële tarieven van de Bundesbank gisteren niet omlaag gingen, werd wel een kwart procentpunt lagere beleningsrente aangekondigd van 6 procent. Daarmee zou dit Duitse tarief hetzelfde worden als het Nederlandse, en dat was reden voor de Nederlandsche Bank om de beleningsrente te verlagen van 6 procent naar 5,8 procent.

Zo zou dat tarief de voorschotrente van 5,75 te dicht naderen en De Nederlandsche Bank de speelruimte ontnemen om verdere verlagingen van de beleningsrente door te voeren. Derhalve moesten de officiële tarieven, waaronder de voorschotrente, met een kwart procentpunt omlaag.

Op de valutamarkt reageerde verhouding tussen D-mark en dollar nauwelijks op de Duitse rentestap. Op de Nederlandse obligatiemarkt steeg de rente zelfs licht, en staat met 5,84 procent op dezelfde hoogte als vorige week. Het grote verwachte aanbod van leningen was daar een van de voornaamste oorzaken van. Maandag begint de inschrijving op de tienjaars staatslening van 5,75 procent, die de Nederlandse overheid vanmorgen officieel aankondigde.