Pas verschenen

Hugo Pos Voordat ik afreis - Nestoriaanse kwatrijnen Uitg. In de Knipscheer, 81 blz., ƒ 27,50

Nieuwe lichtvoetige kwatrijnen over zwaarwichtige thema's als ouderdom en de naderende dood van de tachtigjarige schrijver Hugo Pos.