Parochie in aanvaring met Bossche bisschop over liturgische regels

DEN BOSCH, 3 DEC. De Bossche parochie San Salvator heeft het aan de stok gekregen met bisschop Ter Schure. Het is de bisschop al langer een doorn in het oog dat de parochie met 18.000 zielen zich niet altijd aan de liturgische regels houdt. Na het vertrek, afgelopen woensdag, van de pastor F. Bakker heeft Ter Schure vicaris E. Verhoeven tot administrator benoemd. Het komt er op neer dat Verhoeven toe gaat zien op wat de bisschop noemt “de normalisatie van de kerkorde in de parochie met name inzake de bediening van de sacramenten en de viering van de liturgie.” De bisschop zegt dat de kerkeenheid in de parochie in gevaar wordt gebracht.

Leden van de parochie hebben zich deze week in een vergadering uitgesproken tegen de komst van Verhoeven. Zelfs werd voorgesteld de administrator desnoods met geweld af te houden van het lezen van de heilige mis komende zondag, maar dat voorstel werd verworpen. Nu zal worden geprobeerd hem “met de kracht van argumenten” af te houden van zijn intree in de parochie.

De parochianen eisen een gesprek met de bisschop. Daarbij willen ze onder meer inbrengen dat drie in de parochie werkzame pastorale werkers, die niet door de bisschop worden erkend, normaal hun werk kunnen blijven doen en dat het kerkbestuur van zes mensen als gesprekspartner zal worden erkend. De bisschop erkent slechts de twee door hem benoemde kerkmeesters.

De San Salvator-parochie wordt door veel mensen ook van buiten de parochie bezocht. Ze staat bekend als uitermate progressief. “We hebben een kerk”, aldus een voormalige pastor, “die staat in de lijn van het Vaticaans Concilie en waarin de mens staat boven de regel. Bij ons is iedereen welkom ook als hij homo is of ongehuwd samenwoont.”

Veel parochianen steunen het eigen fonds van de parochie waaruit de pastorale werkers worden betaald. Hoewel de bisschop het niet met zoveel woorden heeft gezegd zit het hem ook bijzonder dwars dat in de parochie gehuwde priesters voorgaan. De ingreep van de bisschop komt overigens niet als een volslagen verrassing. In de parochie werd allang rekening gehouden met de mogelijkheid dat bij het vertrek van de huidige pastor de bisschop een priester zou benoemen die meer op zijn lijn zou zitten.

De bisschop had namelijk al anderhalf jaar geleden aangekondigd dat hij maatregelen zou treffen als de huidige pastor zou verdwijnen.