Korpsleiding Amsterdam in zaken, omzet 3,2 miljoen

PAG.2 AANGENAME VERRASSING

AMSTERDAM, 3 DEC. Ondanks het negatieve oordeel van de ministers Dales en Hirsch Ballin zijn hoge Amsterdamse politiefunctionarissen betrokken gebleven bij commerciële nevenactiviteiten. In de eerste negen maanden van dit jaar hebben zij hiermee ongeveer 3,2 miljoen gulden omgezet. De omzet kwam tot stand bij drie bedrijven die worden bestuurd door vier topmensen van het korps, onder wie waarnemend korpschef J. Kuiper.

Het gaat om een hotel, een studiecentrum en een firma in particuliere beveiliging. In het hotel werd tot 1 oktober 1,8 miljoen gulden omgezet, het studiecentrum genereerde 1,1 miljoen en in de beveiligingsfirma ging 3,5 ton om, zo is bevestigd door een woordvoerder van de Amsterdamse politie.

Naar aanleiding van Kamervragen over de beveiligingsfirma, het Risico Advies Centrum Amsterdam (RAC), meldden de ministers Dales (binnenlandse zaken) en Hirsch Ballin (justitie) vorig jaar dat de politie zich moet “onthouden van commerciële nevenactiviteiten”. Burgemeester Van Thijn, beheerder van het Amsterdamse korps, werd “nadrukkelijk” gewezen op het “afwijzend oordeel” van de bewindslieden en de procureur-generaal in Amsterdam liet de rijksrecherche een onderzoek naar het RAC uitvoeren. Het resultaat daarvan is onbekend.

De korpsleiding deed in overleg met Dales, Hirsch Ballin en Van Thijn vorig jaar toezeggingen de inhoud en de presentatie van het werk van het RAC te wijzigen. Het logo van de Amsterdamse politie, dat alle drie de bedrijven voeren, zou niet meer worden gebruikt, het bestuur van de stichting zou worden aangevuld met niet-politiemensen en de onderneming zou geen “betaald politiepersoneel” in dienst nemen. Deze toezeggingen werden, zo blijkt uit verklaringen en documenten, niet nagekomen. Waarnemend korpschef Kuiper kan niet zeggen waarom dat niet is gebeurd.

De drie bedrijven zijn formeel per 1 januari 1992 ingeschreven in het handelsregister van de Amsterdamse Kamer van Koophandel. Ze staan onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de stichting Korpssociëteit Politie Amsterdam. Van deze stichting is waarnemend korpschef J. Kuiper voorzitter. Andere bestuursleden zijn commissaris A.A. Smit (secretaris) en de commissarissen B.J.A.M. Welten en J.C. van Riessen. De bestuursleden hebben geen persoonlijke inkomsten van hun werk. Volgens voorzitter Kuiper is tot nu toe geen winst gemaakt. In een gesprek met deze krant verklaarde hij eergisteren dat het bestuur “vorige week” heeft besloten af te treden. Onbekend is wanneer dat zal gebeuren.

    • Tom-Jan Meeus