Kooijmans.

Kooijmans

In de rubriek "De Haagse Staat' van maandag 29 november (Kooijmans: PvdA juicht, CDA zwijgt, pagina 2) staat ten onrechte dat het CDA in de Tweede Kamer niet meedeed aan de loftuitingen aan het adres van minister Kooijmans van buitenlandse zaken. Het Tweede-Kamerlid De Hoop Scheffer (CDA) sprak in de slotpassages van zijn inbreng in het begrotingsdebat van een “zeer positieve” balans van één jaar ministerschap van Kooijmans. De CDA-fractie was “zeer tevreden met deze minister”.

Rabin, Arafat

In de krant van donderdag 2 december (Leiderschap Rabin en Arafat onder druk, pagina 4) is de naam van de auteur weggevallen. De analyse was geschreven door correspondent Salomon Bouman.

Lezing over Dante

In de Weekagenda van donderdag 2 december (Lezingen, pagina 6) is abusievelijk gemeld dat de lezing over Dante "A reading of Dante's Ulysses canto' door prof. Patrick Boyde uit Cambridge bij CREA in Amsterdam zou worden gehouden. De lezing heeft plaats op 9 december in de aula van de Universiteit van Amsterdam, Spui/hoek Singel, aanvang 20 uur. Inlichtingen: 020-6262412