Kinderopvang minder fiscaal aftrekbaar

DEN HAAG, 3 DEC. De kosten voor kinderopvang zijn volgend jaar minder fiscaal aftrekbaar. De Tweede Kamer heeft gisteren een wetsvoorstel daartoe aangenomen.

Als ouders het bedrag betalen aan een kinderopvangcentrum volgens de normen die het ministerie van WVC daarvoor stelt, krijgen ze geen fiscale aftrek. Tot nu toe konden ze 25 procent aftrekken en bovendien de kosten die boven de WVC-normen uitkomen. Alleen die laatste kosten blijven aftrekbaar als buitengewone lasten, tenzij ze uitkomen boven de tienduizend gulden per kind per jaar.

De inkomensafhankelijke normen van WVC worden bovendien volgend jaar verhoogd, zodat minder snel aftrekbare kosten resteren. Met ingang van 1 januari 1994 betalen ouders met een minimum-inkomen 90 gulden voor hele-dag opvang. Ouders met een netto-maandinkomen boven de 4.900 gulden betalen 995 gulden. Die bedragen zijn nu nog respectievelijk 64 en 864 gulden.

De fiscale aftrekregeling gaat voortaan ook gelden voor zelfstandigen. Tot nu toe konden alleen werknemers ervan gebruik maken. Een voorwaarde is dat de belastingplichtige en zijn eventuele partner beiden betaald werk verrichten en daarmee per persoon aan een belastbaar inkomen van boven de 5.925 gulden per jaar komen. De kinderopvang moet beroepsmatig door een instelling gebeuren, of door een oppas die tegen betaling voor meer dan drie kinderen van onder de twaalf jaar zorgt. Kosten van een hulp in de huishouding of van internaten zijn niet aftrekbaar.

Voorzover werkgevers de kinderopvang voor hun rekening nemen, wordt dit beschouwd als loon in natura. Dat wil zeggen dat de werknemer er belasting over moet betalen. De hoogte daarvan wordt opnieuw afgeleid uit de tabellen die WVC hanteert voor de ouderbijdragen voor kinderopvang. Deze situatie geldt zowel bij een vergoeding van de kosten als wanneer de werkgever kinderopvangplaatsen ter beschikking stelt.

Door de fiscale beperkingen waarmee de Kamer gisteren heeft ingestemd, kost de aftrek het rijk volgend jaar geen 60 miljoen, maar 25 miljoen gulden. Het verschil van 35 miljoen wordt aan voorzieningen voor kinderopvang uitgegeven. De afgelopen jaren is het aantal kinderopvangplaatsen fors uitgebreid dankzij een stimuleringsmaatregel. Waren er in 1990 twintigduizend plaatsen voor peuters in kinderdagverblijven, inmiddels is er ruimte voor 66.000 kinderen.