Italië verzacht straf politieke corruptie

ROME, 3 DEC. Tientallen corrupte Italiaanse politici hopen arrestatie te voorkomen nu het Italiaanse parlement een wet heeft goedgekeurd die het meest frequente misdrijf in de smeergeldschandalen niet langer strafbaar stelt met gevangenisstraf.

Een kabinetsdecreet hierover leidde in maart tot een felle uitbarsting van volkswoede over de poging van corrupte politici zichzelf amnestie te verlenen. Nu is dezelfde maatregel verpakt in een pakket nieuwe regels voor de financiering van politieke partijen. Volgens de nieuwe wet is overtreding van de wet op de financiering van politieke partijen, bijvoorbeeld door het niet aanmelden van campagnebijdragen, niet langer strafbaar met gevangenisstraf. Overtreders hangt alleen een geldboete boven het hoofd. Een wetsvoorstel om de arrestatiebevoegdheid van de justitie in corruptiezaken te beperken, is aangehouden tot na de verkiezingen, die waarschijnlijk eind maart worden gehouden. Gevreesd wordt dat veel verdachten zullen proberen de nieuwe regels terugwerkende kracht te verlenen. De nieuwe wet werd met een ruime meerderheid goedgekeurd.