Geen akkoord tussen beurs en hoeklieden

AMSTERDAM, 3 DEC. Het bestuur van de Amsterdamse effectenbeurs is het gisteren opnieuw niet eens kunnen worden over de uitkoopsom voor hoeklieden die moeten vertrekken als gevolg van de hervorming van het handelssysteem.

Als gevolg van de invoering van een nieuw systeem van 'schermenhandel' voor grotere transacties moet een deel van de hoeklieden, verantwoordelijk voor de traditionele 'vloerhandel', het veld ruimen. De hoeklieden, die daardoor hun baan verliezen, eisen een uitkoopsom. De beurs stelt een schadevergoeding van eenmaal de jaarcourtage voor, op te brengen door de overblijvende hoeklieden. De hoeklieden willen bijna vier keer zoveel, gefinancierd uit het eigen vermogen van de beurs. Een besluit over de uitkoopsom is verschoven naar de bestuursvergadering in januari.

Het beursbestuur slaagde er gisteren wel in een besluit te nemen over de courtagetarieven die de 'hoekman nieuwe stijl', ofwel specialist, mag rekenen in het nieuwe systeem. Dit tarief mag schommelen tussen 0,8 en 0,16 promille. Dat hoge tarief geldt als hij zelf een positie moet innemen, het lage als hij slechts tussen twee partijen bemiddelt. De overeen gekomen courtagetarieven zijn hoger dan de beurs aanvankelijk voorstelde.

De belangstelling voor het nieuw op te zetten handelssysteem voor grote transacties is groot. Voor het nieuwe market makerssysteem 'Asset' hebben zich 23 banken en commissionairs aangemeld om bied- en laatprijzen (koop en verkoop, red.) af te geven. Asset moet de concurrent worden van het Londense systeem van schermenhandel Seaq International. Op een bijzondere ledenvergadering van 27 januari zal worden bepaald hoe groot een transactie moet zijn om via Asset afgewikkeld te worden.