Geen akkoord over export aluminium uit Rusland

ROTTERDAM, 3 DEC. Onderhandelingen in Washington tussen vertegenwoordigers van de Westerse en Russische aluminiumindustrie zijn gisteren afgebroken zonder dat overeenstemming is bereikt over beperking van de Russische aluminiumexport. Volgende besprekingen, over de export naar de Europese Unie, zullen pas op 18 januari in Brussel plaats vinden.

Aan de besprekingen werd deelgenomen door de VS, Australië, Noorwegen en de EU. De sinds 1989 meer dan verzesvoudigde aluminiumexport van het GOS tot een geschatte 1,6 miljoen ton voor 1993 heeft de aluminiumprijs op het laagste niveau van de laatste acht jaar gebracht en aanzienlijke produktiebeperkingen in het Westen noodzakelijk gemaakt. De gestegen export van het GOS, waarbinnen Rusland de voornaamste producent is, is een reactie op de weggevallen binnenlandse vraag.

Amerikaanse onderhandelaars eisten dat de aluminiumexport van het GOS in 1994 wordt beperkt tot 500 duizend ton en dat de produktie met 1,1 miljoen ton omlaag gaat. De VS heeft de eigen produktie de afgelopen twee jaar met 700 duizend ton gereduceerd. De Russische onderhandelaar Igor Prokopov noemde die inspanning te gering en bepleitte verdere Westerse reducties. “Het is niet alleen een Russisch probleem.”

De Westerse klacht is niet alleen dat het GOS de export van aluminium opvoerde, maar ook dat het gemenebest het metaal te goedkoop op de markt brengt. De prijs van aluminium wordt voornamelijk bepaald door de stroomkosten van het elektrische smeltproces. Energie wordt in het GOS nog steeds sterk gesubsidieerd. Ook kennen de ouderwetse Russische aluminiumsmelters weinig milieukosten. De onderhandelaars kwamen in Washington overeen dat een nog te sluiten aluminiumakkoord ook Westerse steun aan modernisering van de Russische smelters moet omvatten.

Begin augustus besloot de Europese Commissie de aluminiumimport uit het GOS vanaf dat moment tot eind november te beperken tot 60 duizend ton. De Nederlandse aluminiumsmelters Aldel en Pechiney worden sinds juli voor de lage aluminiumprijs gecompenseerd door extra lage elektricteitskosten zolang de aluminiumprijs lager is dan 1700 dollar per ton. Zij is 1080 dollar.