Doorbraak blijft uit in overleg over Bosnië

GENÈVE, 3 DEC. De gisteren in Genève afgesloten ronde van het vredesoverleg over Bosnië heeft geen enkel resultaat opgeleverd. Onduidelijk is nog wanneer het overleg wordt hervat.

De Bosnische Serviërs meldden gisteren na de derde en laatste dag van het overleg dat ze het er met de moslims over eens waren geworden dat Sarajevo een “tweelingstad” wordt met een deel dat in de toekomstige moslim-republiek en een ander deel dat in de toekomstige Servische republiek binnen de Bosnische Unie komt te liggen. Maar de moslims spraken dat tegen. “Er is geen akkoord over Sarajevo”, aldus Muhamed Sacirbey, de Bosnische VN-vertegenwoordiger. Ook president Alija Izetbegovic en VN-bemiddelaar Thorvald Stoltenberg meldden dat er geen vooruitgang was geboekt. Volgens Stoltenberg was dat ook niet verwacht “De partijen houden als gebruikelijk hun kaarten zo lang mogelijk achter terwijl wij proberen te ontdekken wat mogelijk is. Er is geen akkoord op welk punt dan ook en dat was ook niet de bedoeling”, aldus Stoltenberg.

Zelfs een datum voor de hervatting van het overleg over een vredesregeling in Bosnië is nog niet afgesproken. De leider van de Bosnische Kroaten, Mate Boban, zei gisteren dat de besprekingen op 15 december worden hervat, maar dit werd tegengesproken door de woordvoerder van de Joegoslavië-conferentie. Hij zei dat er eerst bilaterale gesprekken komen van de bemiddelaars Owen en Stoltenberg met de leiders van de drie oorlogspartijen en dat pas dan een datum voor een hervatting van de besprekingen wordt vastgesteld. (Reuter, AFP, AP) Onze correspondent in New York voegt hieraan toe: Thorvald Stoltenberg wordt op eigen verzoek ontheven van de functie van speciaal VN-afgezant in ex-Joegoslavië. Hij blijft wel aan als VN-bemiddelaar in de crisis in ex-Joegoslavië. Als afgezant van secretaris-generaal Boutros-Ghali wordt hij opgevolgd door de Japanner Yasushi Akashi.

Stoltenberg heeft een brief met zijn verzoek naar de Veiligheidsraad gestuurd die de verandering waarschijnlijk vandaag zal bekrachtigen. De Noor sprak in de brief van overbelasting en de onmogelijkheid om de twee functies met verschillende standplaatsen te combineren.

“Toen Stoltenberg in mei aantrad als opvolger van onderhandelaar Cyrus Vance, werd verwacht dat een vredesplan voor Bosnië spoedig rond zou zijn”, aldus VN-woordvoerder Joe Sills gisteren. “Stoltenberg zou zich daarna geheel op zijn taak als VN-gezant kunnen richten. Het is echter anders gelopen.”

Stoltenberg wordt als VN-gezant opgevolgd door de Japanner Akashi, de voormalige commandant van de VN-troepen in Cambodja (UNTAC).