Delft Instruments plaatst convertibles

Delft Instruments, producent van onder meer medische apparatuur en meetinstrumenten, heeft onderhands een achtergestelde, in aandelen converteerbare, obligatielening van 14 miljoen gulden geplaatst.

De onderhandse lening heeft een looptijd van tien jaar en een coupon van 8 procent. De conversiekoers is vastgesteld op 25 gulden. De stukken zijn geplaatst bij de Nederlandse Participatie Maatschappij (NPM) en andere institutionele beleggers. In verband hiermee heeft NPM een deel van haar aandelenbezit in de Delftse onderneming verkocht aan enkele instituten. NPM behoudt een belang van 10 procent in het kapitaal van Delft Instruments. Gisteren werd het van NPM afkomstige pakket via de beurs verhandeld. Bij een omzet van ruim 966.000 certificaten (dubbeltelling) sloot de koers 0,60 gulden hoger op 19,40 gulden.