De emancipatie in het wetenschappelijk onderwijs ...

De emancipatie in het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek zal pas dan een aanvaardbaar niveau bereikt hebben wanneer promovendae zich niet meer genoodzaakt voelen een stelling betreffende het emancipatievraagstuk op te nemen in het proefschrift.

B. van de Fliert, Universiteit Twente

In de campagne 'Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid' wordt nauwelijks aandacht besteed aan de vraag of de toekomst wel op al die slimme meiden is voorbereid.

A.M. Idenburg, Universiteit Twente

Het drastisch reduceren van het hondenbestand zal de leefbaarheid in Nederland vergroten.

B. Franke, Universiteit Twente

Het grofste geld wordt verdiend aan de handel in gebakken lucht.

D.W. Grijpma, Rijksuniversiteit Groningen