Betaling burgemeester Brunssum onderzocht

BRUNSSUM, 3 DEC. De officier van justitie in Maastricht onderzoekt de ware aard van een betaling van 120.000 gulden, die burgemeester H.W. Riem van Brunssum vorig jaar heeft ontvangen van het grindbaggerbedrijf Dekker BV uit IJzendoorn.

Justitie vermoedt dat het gaat om steekpenningen, die een vergoeding zouden zijn voor gunsten die Riem het bedrijf zou hebben verleend in de tijd dat hij als lid van gedeputeerde staten de grondzaken in de provincie behartigde. Dekker BV is een van de baggerbedrijven die in Midden-Limburg op grote schaal zand en grind winnen.

Riem heeft begin oktober, toen hij enige dagen voor verhoor werd vastgehouden, verklaard dat het gaat om een voorschot op zijn vergoeding als commissaris bij een dochterbedrijf van Dekker, Ontgrondingsbedrijf Dekker BV. Daar werd hij volgens de advocaat van Dekker, mr. R. Wery, op 1 januari 1992 commissaris. Dat werd pas een half jaar later bij de kamer van koophandel geregistreerd. In de tussentijd had Riem gevraagd de vergoeding voor zijn commissariaat, 30.000 gulden per jaar, over 1992 en 1993 voor te schieten en hem bovendien een lening van 60.000 gulden te verstrekken. Riem had dat geld nodig in verband met zijn verhuizing naar Brunssum, waar hij na zeven jaar lidmaatschap van gedeputeerde staten in 1991 tot burgemeester was benoemd. De lening is inmiddels terugbetaald, zegt advocaat Wery, die daarbij opmerkt dat Riem is begonnen met terugbetalen voordat justitie met haar onderzoek begon.

Justitie twijfelt aan die versie omdat Riem op zijn rekening, die bij een huiszoeking werd gevonden, had vermeld dat het om 'advieskosten' ging. Volgens Wery is Riem nooit adviseur van het bedrijf geweest, ook al heeft Riems advocaat mr. J. Marchal in oktober het tegendeel beweerd. Volgens Wery heeft Riem gewoon een foute rekening gemaakt: “Hij wist dat het om een lening van zestigduizend plus twee vergoedingen van dertigduizend gulden ging. Dat stond allemaal keurig op papier. Het bedrijf heeft Riem dan ook een credit-nota van zestigduizend gulden gestuurd. Het kan best zijn dat het fiscaal gezien dom was om een lening als advieskosten te boeken, maar hoe dat kwam kunt u beter aan de heer Riem vragen.”