Besparing WW valt tegen: 300 mln extra snijden

DEN HAAG, 3 DEC. Door foute berekeningen van zijn ambtenaren kampt staatssecretaris Wallage (sociale zaken) met een tegenvaller van ruim 300 miljoen gulden in de sociale zekerheid. Strengere voorwaarden die hij aan het verkrijgen van een WW-uitkering wil verbinden, blijken veel minder op te leveren dan geraamd.

Wallage is nu gedwongen op korte termijn via aanvullende maatregelen in de sociale zekerheid de beoogde besparingen binnen te halen. Ambtenaren van het ministerie van sociale zaken hadden zich bij hun berekeningen gebaseerd op verouderde gegevens uit 1984 en 1985. De staatssecretaris viel gisteravond in de Tweede Kamer zijn medewerkers openlijk af. Hij sprak van een “belabberde situatie”, die “niet verdedigbaar” is. “Ik vind dat dit niet hoort voor te komen”, zei de bewindsman.

Over de strengere WW-voorwaarden ontstond afgelopen zomer groot tumult in het kabinet. Premier Lubbers liep zelfs boos weg uit de laatste vergadering van de ministerraad voor het zomerreces. De PvdA wilde aanvankelijk niet akkoord gaan met de strengere eisen voor werklozen waarop het CDA al langer aandrong. Pas na de afspraak dat (oudere) werklozen die wel tot de WW worden toegelaten voortaan een jaar langer recht op deze uitkering krijgen, ging de PvdA overstag. Wallage zei gisteravond dat hij deze gunstiger regeling voor werklozen bij de komende bezuinigingen overeind hoopt te houden, “al zal dat niet meevallen”.

Nu moet een werkloze 26 van de afgelopen 52 weken hebben gewerkt om gedurende een half jaar voor WW in aanmerking te komen, zo niet dan valt hij meteen terug op een soms veel lagere bijstandsuitkering. Per 1 januari wordt deze voorwaarde aangescherpt tot 26 van de 39 weken. Nadere berekeningen hebben inmiddels uitgewezen dat deze aanpassing de toestroom naar de WW slechts met één procent zal beperken, in plaats van de verwachte vijf à tien procent. Wallage kreeg gisteravond voor deze maatregel niettemin de steun van een Kamermeerderheid van CDA, PvdA en VVD. GroenLinks en D66 zagen niets in het wetsvoorstel.

Per 1 juli van het volgend jaar wordt een tweede voorwaarde waaraan een werkloze moet voldoen om WW te krijgen, strenger. Hij moet dan van de afgelopen vier jaar er in drie ten minste 52 dagen een betaalde baan hebben gehad (nu geldt dit voor drie uit vijf jaar) om ook na een half jaar werkloosheid nog recht op WW te houden.