'Benoeming burgemeester na voordracht'

DEN HAAG, 3 DEC. Minister Dales (binnenlandse zaken) wil dat de Kroon burgemeesters blijft benoemen maar dan wel op voordracht van de gemeenteraad. Het kabinet wijst het voorstel af om de burgemeester te laten kiezen door de gemeenteraad.

Dales zei dit gistermiddag in het Kamerdebat over de benoemingsprocedure bij burgemeesters. Het kabinet schaart zich met dat standpunt aan de zijde van een Kamermeerderheid van CDA en VVD. Alleen de fracties PvdA, D66 en GroenLinks zien iets in een gekozen functionaris. Wel diende Tweede-Kamerlid F. Niessen (PvdA) een 'compromis-motie' in waarin hij het recht van voordracht van de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad vastlegde. Dales kondigde aan binnenkort met voorstellen te komen hoe het kabinet denkt benoeming door de Kroon op voordracht van de gemeenteraad in het vat te gieten.

Dales zal tevens op verzoek van D66 bekijken in hoeverre wethouders kunnen worden gekozen die geen deel uitmaken van de gemeenteraad. Het kabinet staat volgens haar “niet negatief” tegenover het pleidooi daartoe van de commissie-Van Thijn die de Tweede Kamer adviseerde over burgmeestersbenoemingen. D66-woordvoerder J. Kohnstamm had dit voorstel neergelegd in een motie. Daarover wordt pas volgende week gestemd.

Premier Lubbers herhaalde gisteren in de Tweede kamer positief te staan tegenover enigerlei vorm van terugzendingsrecht van de Eerste Kamer van omstreden wetsontwerpen. Een soortgelijk standpunt had het kabinet al naar voren gebracht in haar reactie op het advies van de commissie-De Koning en tijdens de Algemene Beschouwingen in de Eerste Kamer. Lubbers zei gisteren: ,Wij moeten de politieke ontplooiing van de Eerste Kamer niet overschatten. Deze is namelijk vrij ver voortgeschreden.'' De Eerste Kamer die steeds vaker om novelles (aanpassingen in wetsontwerpen) vraagt, zou, binnen een afgemeten periode, de mogelijkheid moeten krijgen omstreden wetsontwerpen terug te sturen naar de Tweede Kamer. Over de vraag wie dan het laatste woord heeft bestaat verschil van mening. Het kabinet wil de Senaat dat voorrecht laten houden, een groot deel van de Tweede Kamer wil dat recht zichzelf geven.