Belasting voor huiseigenaren wordt verlaagd

DEN HAAG, 3 DEC. Het huurwaardeforfait, de belasting voor huiseigenaren, wordt volgend jaar van 2,9 naar 2,8 procent verlaagd.

Dat bleek gisteren bij de stemming over het belastingplan in de Tweede Kamer. In het debat over het belastingplan presenteerde de CDA-fractie dinsdag een amendement waarbij het forfait nog zou worden verlaagd naar 2,7 procent. Minister Kok (financiën) had forse kritiek op dit voorstel, want de inkomsten voor de schatkist zouden afnemen met 130 miljoen gulden. Na intensief politiek overleg kwamen CDA en PvdA gisteren met een gezamelijk amendement waarbij het forfait naar 2,8 procent wordt verlaagd. De oppositiepartijen VVD en D66 stemden tegen dit voorstel hoewel ze voorstander zijn van een lager forfait. De VVD-woordvoerder typeerde de houding van het CDA als “slap, slap, slap” omdat er afspraken met het CDA waren dat de VVD het voorstel voor een verlaging naar 2,7 zou steunen. De D66-woordvoerder betichtte het CDA van “politieke koehandel”.